Olof Persson

Olof är född 1997,  bor i Stockholm men kommer från Falun, och är heltidsarvoderad som förbundssekreterare.