Val 2018

Valprofildokument

Valprofildokument 2018

Valfaktahäften

Till valet har vi tagit fram valfaktahäften, som innehåller olika politiska frågor som kan tänkas komma upp i valet. Vi har försökt sammanställa så mycket som möjligt vad gäller argument,
fakta och politiska ställningstaganden. Valfaktahäftena är tänkta att fungera som ett stöd för dig när du är ute på skolor i klasspressar och debatter. Läs igenom häftena innan och ta med dem ut på skolbesöken. Om man inte kommer ihåg svaret på en fråga är det bra att kunna slå upp det i häftet. Är det ändå en fråga du inte vet svaret på så erbjud dig att kolla upp det i efterhand och mejla eleven det. (OBS! se alltid till att också göra det när du kommit hem.)

Att en fråga finns med i ett valfaktahäfte innebär inte att den är Ung Vänsters viktigaste fråga i valet. Vi har snarare försökt ta med så många som möjligt. För att läsa om våra viktigaste valfrågor och för att hitta det mesta om vår valprofil ska du läsa valprofildokumentet. Valfaktahäftena är internt material. Vi delar alltså inte ut dem till intresserade.

Valfaktahäfte handledning

Valfaktahäfte arbete

Valfaktahäfte bostad

Valfaktahäfte brott och straff

Valfaktahäfte feminism

Valfaktahäfte flyktingpolitik

Valfaktahäfte HBTQ-frågor

Valfaktahäfte miljö och klimat

Valfaktahäfte socialism

Valfaktahäfte säkerhets- och internationell politik

Valfaktahäfte utbildning

Valfaktahäfte välfärd och skatter

Valfaktahäfte övriga frågor