Våra åsikter

Här kan du läsa om vår politik. Du hittar vårt principprogram som innehåller grunderna för Ung Vänsters politik och en rad program kring olika sakområden. I våra politiska program formulerar vi vad vi tycker i olika politiska frågor. Programmen antas normalt på kongresser eller riksting efter att ha diskuterats länge inom förbundet. Alla medlemmar i Ung Vänster är med och skriver de politiska programmen på ett eller annat sätt.

Om det är något du inte hittar här, så är du välkommen att kontakta oss via info@ungvanster.se

– Politiska program
– Teckenspråk