A-kassa

A-kassan är till både för att den som har oturen att bli arbetslös ska ha en trygghet, men den är också ett skydd för alla som har jobb. En försämrad a-kassa hotar tryggheten för alla löntagare. Tryggheten är viktig för oss alla, vem som helst kan drab­bas av arbetslöshet. Inkomstrelaterade ersättningsnivåer motverkar en press neråt på lönerna. Om ersättningen vid arbetslöshet blir mycket låg kommer den som är arbetslös slutligen tvingas att ta ett arbete till mycket låg lön för att försörja sig. Detta undergräver hela den fackliga tanken om att ingen ska tvingas att ta arbete till lägre lön än någon annan som gör samma arbete.

När man sänker ersättningen från a-kassan, sätter det press på lönerna neråt och i allra störst utsträckning på lönerna för de redan lågavlönade kvinnorna i LO-förbunden. Det är nämligen ofta inom lågavlönade yrken som många konkurrerar om arbetet och där det finns många som kan göra samma jobb; arbetskraften här är mer utbyt­bar. Om ersättningen är 65procent kan man anta att det är inom dessa yrken lönekonkurrens neråt kommer att ge störst effekt. Det riskerar att ytterligare öka de redan be­fintliga skillnaderna mellan kvinnors och mäns löner. De sänkta ersättningsnivåerna slår alltså hårt både utifrån klass och kön mot LO-förbundens medlemmar.