Abort

Ung Vänster försvarar den svenska abortlagstiftningen som innebär att kvinnor har rätt att själva välja om de vill göra abort eller föda barn. Det är en viktig fråga för kvinnors makt över sin egen kropp och sitt eget liv.

Det finns idag inget politiskt parti som öppet pratar om att inskränka aborträtten, men ibland förs det fram diskussioner om att aborter, särskilt tonårsaborter, är ett stort problem. Det är en diskussion som riskerar att stigmatisera de tjejer som väljer att göra abort. Antalet aborter är inte ett problem – det vore ett mycket större problem om tjejer känner sig skuldbelagda och pressade att bli föräldrar mot sin vilja.

Det är viktigt att sjukvården har tillräckligt med resurser för att alla som vill göra abort ska kunna göra det så tidigt som möjligt. Fram till den nionde graviditetsveckan kan man göra en medicinsk abort, men på flera håll i landet är köerna så långa att man inte får möjlighet att välja den metoden, utan man blir tvungen att göra en kirurgisk abort istället. Det behövs mer resurser till vården, så att alla ska kunna välja den abortmetod man vill.