Arbetsrätt

Ung Vänster vill förstärka arbetsrätten. Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna går alltid till hårda angrepp mot arbetsrättslagstiftningen och då i synnerhet LAS (Lagen om anställningsskydd). De hävdar att lagen står i vägen för nya jobb. Detta är en ren lögn i egenintresse.

Det finns inget påvisbart samband mellan anställningsskydd och arbetslöshet. Det avgörande för sysselsättningen är möjligheterna för företaget att sälja sina varor och tjänster. Företag anställer inte mer personal bara för att det blir lättare att säga upp folk.

Redan idag är arbetsrätten kraftigt urholkad. De flesta ungdomar saknar ett fast jobb, och får istället gå mellan olika vikariat och korta anställningar där man inte vet om eller hur mycket man får jobba från vecka till vecka. Det gör det omöjligt att planera sitt liv som ung. Arbetsrätten måste bli starkare och de otrygga anställningarna måste bort.

Anledningen till att Svenskt Näringsliv och högern kritiserar LAS är att den inskränker arbetsgivarens makt att sparka vem han vill. Anledningen till att vi försvarar den är att vi inte vill ha en arbetsmarknad där ingen vågar säga emot chefen för att man riskerar att bli sparkad.

Är inte LAS dåligt för unga?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller den så kal­lade turordningsregeln som föreskriver att den som sist blev anställd också är den som först får gå om företaget tvingas till uppsägningar (småföretag är undantagna). Den här regeln skyddar från att arbetsgivaren får möj­lighet att sparka folk till exempel för att de organiserar sig fackligt, säger ifrån eller på annat sätt gör sig obekvä­ma hos chefen. Dessutom är det så att äldre personer som arbetat länge inom ett företag har mindre chans att få ett nytt arbete än någon som är ung. Det finns en myt om att LAS-reglerna har varit fyrkantiga och rigida och skapat en massa problem. Naturligtvis är det inte alltid den som kommer sist in som är minst lämpad att stanna – men så är inte heller lagen formulerad. Till exempel be­höver det inte vara så att kocken på en restaurang måste sluta även om hon anställdes sist. Lagen tvingar bara arbetsgivaren att komma överens med facket och förhindrar på så sätt godtycke från arbets­givarens sida och möjligheten att arbetsgivaren snabbt kan bli av med dem som står upp för sina och andras rättigheter.