Asyl- och flyktingpolitik

Sverige har länge haft en alldeles för hård asyl- och flyktingpolitik. Vi har skickat människor tillbaka till tortyr, krig och förtryck. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Ung Vänster står för en generös flyktingpolitik byggd på solidaritet. Alla människor skall ha rätt att söka asyl i vårt land och alla som faller in under FN:s flyktingkonvention skall få stanna.

Vi står för en reglerad flyktingpolitik. Detta för att vi skall kunna ge alla flyktingar en dräglig levnadsnivå. Vi vill häva de visumtvång som idag finns mot många länder. När man flyr från t.ex. krig eller förtryck är inte visum det första man tänker på. Vi tycker också att myndigheterna måste bli mer effektiva: handläggningstiden för ett ärende får inte vara längre än två månader.

Många flyktingar tvingas gömma sig för att slippa ifrån att bli utvisade till land där de löper stor fara. De måste betala advokatkostnaderna själva, och gömma sig för polisen under överklagningsprocessen. De har inte rätt till vård och saknar alla andra rättigheter. Detta är helt förkastligt. Vi vill förbättra deras villkor, bl.a. möjlighet att överklaga, samt förbjuda husrannsakan i utvisningssyfte.

Rasistiska grupper sprider idag lögner om vad flyktingmottagningen kostar, om att invandrare och flyktingar tar våra jobb och lever på socialbidrag, att de begår brott för att de är invandrare etc. Rasismen är inte bara människofientlig och lögnaktig. Den splittrar också de som har det sämst till att slåss mot varandra. Nedskärningar och ökad arbetslöshet har drabbat arbetarklass av alla etniciteter, och det är inte vi som tjänar på att slåss sinsemellan istället för att göra något åt problemen.