Bostadspolitik

Att inte kunna flytta hemifrån är ett stort problem för många ungdomar. Anledningen är att det byggs alldeles för få bostäder i Sverige – framförallt byggs det inte tillräckligt många hyresrätter med rimliga hyror som vi unga har råd med. Istället får många unga flytta runt mellan olika osäkra andrahandskontrakt, bo på kompisens soffa eller hemma hos sina föräldrar i flera år mot sin vilja.

Den borgerliga regeringen har tagit bort samtliga statliga stöd som skulle stimulera byggandet av fler bostäder. De har gjort det fritt fram för kommunerna att sälja ut och ombilda hyresrätter till bostadsrätter vilket gör att det blir ännu färre lägenheter kvar för oss som inte har tre miljoner på banken, tio år i bostadskön eller föräldrar med kontakter i fastighetsbranschen. Samtidigt brukar högern hota med marknadshyror som skulle innebära chockhöjningar av hyrorna i de flesta svenska kommuner utan att det skulle leda till att det byggdes några nya bostäder.

Det är inte okej att det råder bostadsbrist i varannan svensk kommun. Staten och kommunerna må­ste börja ta ansvar för att unga människor ska kunna flytta hemifrån efter gymnasiet. Det krävs stora investeringar för att få fart på byggandet av hyresrätter med rimliga hyror som ungdomar, studenter och människor med vanliga inkomster har råd med. Varje kommun ska ha en kommunal bostadsförmedling med en bostadskö. En bostad är inte som vilken vara som helst utan en rättighet och en viktig förutsättning för att kunna leva ett schysst liv. Det är inte rimligt att tiotusentals ungdomar saknar en egen bostad. Högern har ingen lösning på det problemet. Tvärtom bidrar deras politik till att göra det dyrare och svårare att få en bostad. Vi har en enkel lösning – bygg bort bostadsbristen.