Brott och straff

När tidningarna skriver larmrapporter om ökad kriminalitet ropar många på fler poliser och större batonger. Vi menar att man måste angripa kriminalitetens orsaker. Och kriminalitetens orsaker är inte att det finns för lite polis.

Alltför länge har det bedrivits en nedskärningspolitik i Sverige. Klassklyftor och arbetslöshet har ökat. På lång sikt leder en sådan politik till att utslagning, drogmissbruk och kriminalitet bland ungdomar ökar. Självklart begår ungdomar brott i större utsträckning om det inte finns något skyddsnät som fungerar, inga jobb och ingen vettig fritidssysselsättning.

Många av de som blir dömda till brott är återfallsbrottslingar som knappt gör annat än far ut och in i fängelset. Straff får inte ses som en samhällelig hämnd, utan måste inriktas på att de som döms ska kunna komma tillbaka till samhället, utan att begå nya brott. Därför är det viktigt att satsa mer på rehabilitering och återanpassning till samhället, med till exempel yrkesutbildning. Väldigt unga brottslingar skall aldrig dömas till fängelse. Fängelsevistelsen blir direkt skadlig då den ofta är inkörsporten till grövre kriminalitet. Ett samhälle som är tryggt att leva i kan bara skapas om det finns möjlighet för alla att finna trygghet och försörjning.

Ett särskilt problem i samhället är våldet mot kvinnor. Vi kräver skärpt lagstiftning, men också en förändring i domstolsväsendet och hos polisen. Många gånger blir kvinnor till exempel utfrågade om helt irrelevanta saker, som vad de hade på sig och hur många de haft sex med förut, vilket upplevs som en andra kränkning. Alla som är inblandade i rättsprocessen när det gäller våld mot kvinnor borde ha utbildning i genusfrågor och kring sexualiserat våld.