Djurhållning

Ung Vänster vill se en humanare djurhållning än vad som ofta är fallet idag. Utgångspunkten ska vara att djurskyddslagen ska följas. Där slås det bl a fast att djur ska ”hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.” (1998, §4) Detta betyder bland annat att vi vill förbjuda pälsfarmningen i Sverige. Ung Vänster kräver också att de långa djurtransporterna inom EU stoppas.

Många djurförsök är helt onödiga. Apor tvingas bli beroende av narkotika, suspekta hjärnförsök görs på råttor för att spåra homosexualitet och Försvarets forskningsanstalt (FOA) testar nervgas på råttor, marsvin och kaniner. Istället för att använda djur skulle man i fallet med alkohol och narkotika satsa mer pengar på beteendestudier, som intervjuer med människor, statistiska undersökningar och liknande för att ta reda på drogernas verkningar. Alternativ till djurförsök finns. De tester som genomförs för att till exempel avgöra ämnens giftighet eller för att forska i sjukdomar kan ofta genomföras på annat sätt.