Droger

Drogmissbruket har ökat i Sverige idag. Det finns flera orsaker till detta, men huvudorsaken i ett utpräglat klassamhälle är givetvis bristen på jobb, välfärd och meningsfull fritid. I ett otryggt samhälle kommer drogkonsumtionen att öka. Vi har skyhög arbetslöshet, än högre för ungdomar, utsortering redan i skolan, bostadsbrist i storstäderna. Möjligheterna till behandling och rehabilitering har minskat liksom förtroendet för den officiella alkohol- och narkotikapolitiken.

Ung Vänster är anhängare av en restriktiv alkoholpolitik och motsätter oss all liberalisering av droger. Ung Vänster försvarar systembolaget och åldersgränsen på 20 år. Det finns en fara med att alkoholen sjunker ner i åldrar om man sänker åldern på systembolaget, och ju tidigare folk börjar dricka desto mer ökar riskerna för missbruk. Vi försvarar också systembolagets monopol, eftersom det håller nere konsumtionen av alkohol. Ett avskaffande av systembolaget skulle leda till att folk drack mer, och det skulle kosta mycket både i fler sjukdomsfall, fler fall av missbruk och en ökning av antalet våldsbrott.

Ung Vänster kräver:

 • Utöka och förbättra ANT-undervisningen i skolorna.
 • Skapa fler drogfria miljöer.
 • Satsa på föreningsliv, fritidsgårdar och stöd ungdomsidrotten.
 • Stoppa nedskärningarna i kommunerna.
 • Ge alternativa vårdformer, både i offentlig och föreningsregi större stöd.
 • Förbjud öl- och tobaksreklam
 • Snabbvinsatser skall bara få säljas på systemet.
 • 0-promille gräns i trafiken både på land och till sjöss.
 • Bygg ut behandlingshemmen för att täcka behoven.
 • Skärpt kontroll över de som har utskänkningstillstånd.
 • Öka tullens resurser
 • Möjligheter för missbrukare att välja vård i stället för straff.
 • Fler behandlingshem för kvinnor med enbart kvinnlig personal.