Ekonomisk demokrati

Sverige är en demokrati, men den demokratin gäller bara utanför företagens portar. Makten över ekonomin ligger i överklassens händer. De stora företagsägarna i Sverige får allt mer makt, genom att allt färre äger allt mer. Detta sker på bekostnad av vanliga människors inflytande över samhällsutvecklingen. Internationellt sluter sig också kapitalet samman mot länder och regeringar.

Vi kämpar för att demokratin ska gälla i hela samhället.

Ung Vänster kräver:

  • Inför löntagarfonder
  • Organisera löntagarägandet. Sveriges löntagare äger redan en mycket stor del av aktierna i företagen genom pensionsförsäkringar och AP-fonder.
  • Aktivera stat och kommun som ägare och beställare. Staten äger företag och ganska mycket aktier som skulle kunna användas till att påverka marknaden, inte minst vad gäller till exempel bostäder.
  • Lagstifta om maximal marknadsandel av privata ägare inom medier: mediekoncentrationen är stark i Sverige, några få ägare dominerar marknaden helt.
  • Demokratisk makt över det transnationella kapitalet. Ett tydligt regelverk för det internationella kapitalet och en interantionell konkurrenslagstiftning som förhindrar monopolisering.