EMU

År 2003 var Ung Vänster en av de mest aktiva organisationerna i folkomröstningen om EMU, där vi på nej-sidan vann en tydlig seger. EMU, EU:s ekonomiska och monetära union, är precis som själva unionen, ett demokratiskt problem. När ett land går med i EMU, frånsäger man sig makten över landets ekonomi. Istället ska icke-folkvalda ekonomer i EU avgöra i viktiga ekonomiska frågor, som bland annat påverkar ländernas möjlighet att bekämpa arbetslösheten.

EMU är också en dålig idé ur ett ekonomiskt perspektiv. De länder som är med i EMU har till exempel samma ränta, oavsett hur konjunkturen ser ut i det landet. Det innebär att vissa länder kan ha en ränta som är alldeles för hög för att det ska vara möjligt att få ner arbetslösheten, samtidigt som andra har en ränta som är så låg att ekonomin blir överhettad. De länder som står utanför EMU har större möjligheter att styra sin egen ekonomi.

EMU är precis som EU ett politiskt projekt. Det övergripande målet för EMU-ländernas ekonomiska politik är att ha låg inflation, fastän det finns andra politiska mål som kan vara viktigare – till exempel att ha en låg arbetslöshet. Vi vill att det ska vara demokratin som avgör vilken politik som ska föras i Sverige – inte EMU-regler eller ekonomer som vi inte fått välja.