EU

Ung Vänster är emot Sveriges medlemskap i EU. Framförallt är det en demokratifråga. I och med att vi är medlemmar i EU, har mycket makt flyttats från svenska folket, till byråkrater i Bryssel, som vi varken kan välja eller avsätta. När beslut flyttas till en nivå där vi inte har insyn, minskar möjligheterna för människor att påverka politiken. Det riskerar i förlängningen att tilltron till demokratin minskar, eftersom besluten ändå tas över huvudet på folk.

EU är dessutom en politisk union, som begränsar vilka demokratiska beslut ett medlemsland får fatta. I EU:s grundlag – Lissabonfördraget – finns en tydlig politisk inriktning inskriven. Liberala idéer som att frihandel står före allt annat, blir därför grundlagsfäst politik, som alla länder måste anpassa sig till. Det blir svårare att föra en vänsterpolitik så länge vi är med i EU, vilket i sig är odemokratiskt. Det hade varit lika problematiskt om det var en vänsterpolitik som var grundlagsfäst. Grundlagar ska vara politiskt neutrala, men med EU är den politiska inriktningen bestämd, oavsett vad folket vill.