Feminism

Ung Vänster är ett feministiskt förbund. Det innebär att vi ser att det finns orättvisor mellan kvinnor och män som vi vill förändra. Vårt mål är ett jämställt samhälle, där det inte ska spela någon roll om man är kille eller tjej, för vilka livsvillkor och möjligheter man har. Vi tror inte att det är biologiskt bestämt att tjejer är på ett visst sätt och killar på ett annat och att det därför måste finnas skillnader i vad man jobbar med, hur man är som person eller vad man förväntas kunna. Könsrollerna förändras hela tiden och det är möjligt att uppnå ett helt jämställt samhälle, där det inte är vilket kön man har som avgör hur man kan leva.

Unga tjejer lever idag under ett hårt tryck att motsvara de förvridna ideal som sprids i reklam och media. Ung Vänster kämpar mot de skönhetsideal och den kvinnosyn som tvingar unga tjejer till ätstörningar. Vi kämpar mot prostitution, kvinnomisshandel, våldtäkt och porr, som är några av de grövsta uttrycken för kvinnoförtrycket.

En fundamental förutsättning för att kvinnor ska vara självständiga och fria, är att man kan försörja sig själv. Därför är kvinnors låga löner och påtvingade deltidsarbete ett stort jämställdhetsproblem. Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är fortfarande stor. Deltidsarbetet är för många kvinnor den enda möjligheten att kombinera barnpassning, städning och jobb, trots att det innebär lägre löner, sämre levnadsstandard och låga pensioner i framtiden.

Den offentliga sektorn med dagis och äldreomsorg är en viktig förutsättning för kvinnors möjlighet att arbeta. Det är också en stor arbetsplats för kvinnor. Utan dagis, skulle det bli kvinnors ansvar att stanna hemma med barnen, i ännu högre utsträckning än idag. Därför är det en feministisk fråga att bygga ut den offentliga sektorn och anställa fler på skolor, förskolor, sjukhus och i äldre- och handikappomsorgen. Det har under många år skurits ner i de här verksamheterna, vilket gör att personalen går på knäna, samtidigt som behoven av en bättre välfärd är stora.

En av grunderna till ojämställdheten är att kvinnor fortfarande ges huvudansvaret för hemarbete och familj. Fortfarande tar män bara ut en femtedel av föräldrapenningen, vilket gör att kvinnor måste stanna hemma från arbete längre och därför halkar efter på jobbet och i löneutveckling. En individuell föräldraförsäkring, där båda föräldrarna får lika stor del, skulle stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Ett effektivt och viktigt sätt att stärka tjejers självkänsla och trygghet, är att träna feministiskt självförsvar. Det går ut på att tjejer tillsammans tränar på att hitta och värna sina gränser och sin kropp. I feministiskt självförsvar får man möjlighet att diskutera erfarenheter man som tjej kan ha av vardagsrädsla, kränkningar och våld och komma fram till strategier för hur man ska bli starkare, både som individ och grupp. Vi vill att alla tjejer ska ha möjlighet att träna feministiskt självförsvar i skolan.