Försvaret

Vi vill att försvaret ska bygga på en allmän och könsneutral värnplikt. Ett värnpliktssystem skapar en bättre folklig förankring och skapar bättre förutsättningar för att militären utgörs av människor med olika bakgrunder och åsikter.

De senaste åren har vi gått allt mer mot ett NATO-anpassat försvar. Vi har deltagit i kriget i Afghanistan under NATO-befäl och vid sidan av de amerikanska ockupationsstyrkorna. NATO har tillåtits öva på svenskt territorium och våra vapensystem anpassas till NATO-standard. Sverige har dessutom skrivit under EU:s lissabonfördrag där det finns en så kallad solidaritetsklausul som säger att vi förväntas agera militärt om ett annat EU-land blir angripet. Vi har kommit allt längre ifrån att vara ett alliansfritt land och vi har i och med Afghanistankriget fallit in i ett synsätt där det anses legitimt och riktigt att lösa politiska problem med militärmakt. Det här tycker vi är en mycket problematisk utveckling. Det påverkar både bilden av vad Sverige är och våra möjligheter att vara en trovärdig röst för en rättvisare värld. Vi vill istället se en folkligt förankrad försvarsmakt, som används för att garantera Sveriges självständighet och för att ingå i FN-ledda fredsoperationer.