Friskolor

När den borgerliga regeringen i början på 1990-talet öppnade upp för friskolor att etablera sig, skapade man ett mycket frikostigt regelverk för kommersiella skolföretag att etablera sig. Idag ser vi konsekvenserna av den skolmarknad högern har skapat. Mer än hälften av alla friskolor drivs i aktiebolagsform, med krav på ekonomisk avkastning åt ägarna. Många skolor ägs av investmentbolag i andra länder och har som verksamhetsidé att ta in skattepengar och driva skolor så billigt som möjligt för att kunna generera vinst åt sina ägare. Det svenska friskolesystemet är ett resursslöseri som saknar motstycke i andra länder.

Vi vill att skolan ska vara fri från privata vinstintressen. Skolan ska vara till för eleverna och alla resurser ska användas till att skapa en så bra utbildning som möjligt. Det behövs mer pengar för att anställa fler lärare, fler kuratorer och skolsköterskor, att göra klasserna mindre och öka antalet lärarledda lektioner. Det står i total motsättning mot att låta skolföretag använda skolornas resurser till vinster åt sina aktieägare. Vi vill se ett förbud mot vinster i skolväsendet, precis som de har i länder som Norge och Finland.

Vårt mål är att alla skolor ska vara offentligt ägda och drivas i statlig regi. Skolan ska inte fungera som en marknad, där företag är inblandade i att styra verksamheten, ta ut vinster och lägga sig i undervisningen. Skolan har en alltför viktig funktion i samhället för att läggas i händerna på företag och andra privata intressen. Skolan ska vara icke-konfessionell och alla elever, oavsett var man bor, ska ha rätt till lika bra utbildning. Idag finns det vinnare och förlorare på skolmarknaden. Vinnarna är de elever som har högutbildade föräldrar, som har tid och möjlighet att välja den bästa skolan åt sina barn, som kan hjälpa till med läxor och lägga tid på skolarbetet. Alla vi andra förlorar, när resurser går till friskolevinster istället för att till exempel användas för att förbättra skolor i ekonomiskt utsatta områden.