Fritid

Det är viktigt att tillgången till fritidssysselsättningar och kultur inte är beroende av att man ska kunna betala höga avgifter för att hålla på med en idrott, ha någonstans att hänga efter skolan eller spela musik. Vi vill därför att man ska satsa på den kommunala musikskolan, så att alla – inte bara de som har högavlönade föräldrar – ska kunna hålla på med musik. Vi vill ha bättre möjligheter till replokaler och arbetar på många håll lokalt för att starta olika Ungdomens Hus, där man kan utöva kultur och träffas utan att det skall behöva kosta pengar. Vi vill att det ska finnas fritidsgårdar med bra verksamhet som utgår ifrån ungdomarnas intressen i alla kommuner.

Idrott är ett av de fritidsintressen som engagerar flest människor. Miljontals människor i Sverige är engagerade i idrottsrörelsen. Idrottsutövandet har också en social funktion: den ger möjlighet till ett aktivt liv med gemenskap och vänner. Tyvärr hindras många att engagera sig i en idrottsförening för att det kostar för mycket att vara med. Och många gånger märks också att tjejers idrottande prioriteras lägre än killars. Tjejer får ofta sämre träningstider och klubbarna satsar mindre på deras verksamhet.