Integration

Debatten om hur invandrare ska integreras i det svenska samhället utgår ofta ifrån felaktiga och rasistiska perspektiv. När utgångspunkten är att invandrare är ovilliga att integrera sig, föreslås populistiska lösningar som går ut på hårdare tag och strängare regler. Det underblåser rasism och bidrar till stigmatisering och uteslutning.

Vad som behövs är istället en generell välfärdspolitik som gäller alla, kombinerat med aktiva insatser mot den diskriminering som utomeuropeiska invandrare möter på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Alla som bor i Sverige – oavsett ursprung – ska ha rätt till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola.

Möjligheten att få ett jobb är avgörande för känslan att vara en del av samhället och möjligheten att påverka och ha inflytande. Därför är en politik för full sysselsättning också en viktig del i en rättvis integrationspolitik. Det bör kombineras med satsningar på SFI och bättre validering av yrkeskompetens och utbildning från utlandet.