Integritet

I efterdyningarna av attackerna mot World Trade Centre 11 september 2001, har kontroll och övervakning av privatpersoner blivit allt vanligare. Med argumentet att man vill bekämpa terrorism, har övervakningslagar instiftats i många länder, inklusive Sverige. När den borgerliga majoriteten i riksdagen år 2008 klubbade igenom FRA-lagen som ger staten möjlighet att övervaka människors e-post och telefontrafik, motiverades det bland annat med möjligheten att hitta terrorister. Det är mycket problematiskt att staten tar sig sådana befogenheter gentemot medborgarna och vi vill att FRA-lagen ska rivas upp.

Utvecklingen mot ett övervakningssamhälle visar att rätten till ett privatliv behöver stärkas. Du ska kunna kommunicera fritt – på nätet, på arbetet och i vardagen. Vi säger nej till lagar som Ipred, FRA och implementering av EU:s datalagringsdirektiv och vill istället att skydd för den personliga integriteten ska vara utgångspunkten för all lagstiftning. Vi vill ersätta lagen om brevhemlighet med en samlad lag om allmän kommunikationshemlighet, som ska gälla oavsett om man kommunicerar via brev eller på nätet. Rätten till en privat sfär måste vara en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle.

Också i skolan och på arbetsmarknaden blir det allt vanligare att elever respektive arbetstagare kontrolleras och övervakas. På skolor har antalet övervakningskameror flerfaldigats. Krav på utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att hävda sin integritet på jobbet. Vi vill förbjuda övervakning i skolan och ha en lag om integritetsskydd i arbetslivet. Vi måste ha rätt till ett privatliv som arbetsgivaren inte har insyn i.