Miljö

Mänskligheten står inför en katastrof av globala proportioner. Den rika världens överdrivna användande av fossila bränslen leder till stigande havsnivåer, extrem torka, smältande polarisar, resurskonflikter och flyktingkatastrofer, vilket än så länge främst drabbar den fattiga världen, där människor tvingas på flykt. Klimatfrågan är vår tids stora miljöutmaning, men det finns också andra miljöfrågor som är viktiga och måste lösas.

Om hela jordens befolkning skulle förbruka lika mycket resurser som vi i Sverige, skulle nästan fyra jordklot behövas. Idag förbrukar 20 procent av jordens befolkning 85 procent av världens resurser, de fattigaste 20 procenten lever i sin tur på ungefär 1 procent av resurserna. I klarspråk betyder det här att det är länderna i Nord som lever vidare av att länderna i Syd inte utnyttjar lika mycket resurser. Imperialismen har gjort det möjligt för västländerna att exportera sina miljöproblem och upprätthålla en ohållbar exploatering utan att direkt behöva konfrontera konsekvenserna. Trots befintlig kunskap om människans påverkan på miljön och försök till regleringar finns de miljöfarliga industrierna kvar, men flyttas till fattigare länder i Syd. Därmed svär sig de rika länderna fria från sitt ansvar för klimatkrisen.

Generellt krävs det att hela samhället tar miljöproblemen på allvar och att det görs samhälleliga åtgärder för att lösa dem. Alltför ofta läggs ansvaret på oss som individer – vi förväntas konsumera oss ur miljöproblemen. Men problemen är alltför stora och komplexa för att det ska vara en lösning. Snarare är individualiseringen av miljöpolitiken ett sätt för politiker och stora företag att försöka komma undan sitt ansvar. Boven i dramat är företagen och industrierna som sätter vinstintresset före miljön och det samhällssystem som möjliggör miljöförstöringen, inte individen. Så länge företagen tillåts göra vinst på ett produktionssätt som förstör miljön, kommer problemet att bestå.

Läs mer om våra lösningar i vårt klimatpolitiska program.