Politiska program

Här hittar du Ung Vänsters program och uttalandet. De ligger som pdf-filer, så du behöver ha hämtat ner Acrobat Reader för att kunna läsa dem.

I våra politiska program formulerar vi vad vi tycker i olika politiska frågor. Programmen antas normalt på kongresser eller riksting efter att ha diskuterats länge inom förbundet. Alla medlemmar i Ung Vänster är med och skriver de politiska programmen på ett eller annat sätt.

 

 

Alkohol- och drogpolitiska programmet och Strategidokumentet för ett levande förbund i hela landet är tillfälligt nedtagna för redigering.