Skatter

Att ta ut skatter är det mest rättvisa och solidariska sättet att tillsammans betala för sådant vi alla behöver: skola, förskolor, sjukvård, äldreomsorg med mera. Att vi har ett system med relativt höga skatter, som bekostar en stor generell välfärd är det som gör Sverige till ett relativt jämlikt land.

Högern vill i stort sett alltid sänka skatten. Konsekvensen av det är att man måste skära ner i välfärden. Det ökar ojämlikheten i samhället. Överklassen kan alltid köpa sig välfärd. För dem skulle det fungera med ett system som i USA, där man själv får betala sina sjukvårdskostnader och där man knappt får någon ersättning alls om man blir arbetslös. För oss vanliga människor vore ett sådant system en katastrof.

De senaste tjugo åren har skatterna sänkts i flera omgångar, samtidigt som överklassen fått kraftigt ökade förmögenheter. Det finns ett stort utrymme att höja skatterna, särskilt för de rika, för att bekosta en bättre välfärd. På så sätt utjämnar man ojämlikhet mellan klasser och mellan könen och använder samhällets resurser på ett sätt som alla får nytta av.