Socialism

Ung Vänster vill förändra samhället i grunden. Vi vill skapa ett socialistiskt samhälle, där människor har makten över sitt arbete, sitt liv och samhället. Kapitalets makt måste brytas. Vår framtid skall inte styras av de som råkat födas av rika och mäktiga föräldrar.

Idag är det självklart att man får rösta till kommuner, landsting och riksdag. Det borde vara lika självklart att man får vara med och bestämma över arbetsplatsen där man jobbar, skolan där man går och området där man bor. Människor kan ta sig den makten tillsammans, om vi bara vågar utmana de som idag sitter på pengarna och styr våra liv.

Vi kämpar för ett demokratiskt samhälle där alla människor har lika värde. Vi tror att människor som tillsammans har makten bättre kan styra samhället så att människors behov tillgodoses. Människor är viktigare än råa vinstintressen.

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Det viktigaste för oss är att organisera ungdomar som vill kämpa för sina rättigheter och ett rättvist samhälle. Vi försöker tillsammans studera och förstå verkligheten för att förändra den, genom kurser och studiecirklar. Vår kamp bedriver vi genom genom demonstrationer, insändare, Röd Press-försäljning, affischering, flygbladsutdelning och andra sätt att skapa opinion för våra krav.

Det räcker inte att få många röster i valet. Rättigheter och rättvisa kommer ingen att ge oss frivilligt. Rösträtten, den gemensamma välfärden och åtta timmars arbetsdag är exempel på vad som kan åstadkommas genom gemensam politisk kamp. Vi vill gå vidare.