Tillgänglighet

Rätten att kunna leva och verka på lika villkor är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Samhället måste formas så att alla kan delta fullt ut. Tillgänglighet ska vara en självklarhet, inte en lyx myndigheter, skolor och företag kan ägna sig åt när de har tid och pengar över.

Idag stängs människor med funktionsnedsättning ute från en rad olika områden på grund av bristande tillgänglighet. Arbetslösheten är högre och ekonomin sämre för många människor med funktionsnedsättning och många barn får inte det stöd som behövs för att klara skolan. Kvinnor med funktionsnedsättning är dubbelt utsatta och osynliggörs alltför ofta.

Personlig assistans är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia och i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastslås rätten till självbestämmande och rätten att kunna delta i samhället. Nedskärningar och högerpolitik har dock fått ödesdigra konsekvenser för många människor med behov av personlig assistans. Försäkringskassans bedömningar har skärpts på ett orimligt sätt, vilket har lett till att många helt blivit av med sin assistansersättning. Idag kan man till exempel nekas assistans trots att man inte kan tvätta sitt eget hår eller laga en måltid. För de personer som blir av med sin assistansersättning innebär det ofta en personlig katastrof. Möjligheterna att leva ett liv så som man vill begränsas och många görs beroende av anhöriga. Ung Vänster kräver en human syn på assistans där människor rätt till stöd kommer före besparingskrav och nedskärningar. Bristen på tillgänglighet ska också kunna räknas som diskriminering.