Veckokurs 2012

Den 2-5 januari 2012 går Ung Vänsters årliga veckokurs av stapeln, på Bona Folkhögskola i Motala. Veckokursen är ett tillfälle för klubbaktivister från hela landet att träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Till veckokursen får två personer från klubbstyrelsen och två personer från distriktsstyrelsen i varje klubb och distrikt åka. Om du vill åka på veckokursen, ta kontakt med ditt distrikt eller hör av dig till förbundscentralen på 08-654 31 00 eller info@ungvanster.se.

Årets veckokurs kommer att innehålla en presentation av den nya kampanjen. Det kommer att bjudas på faktaspäckade föredrag om hur vår generation drabbats av försämringar i välfärden och på arbetsmarknaden, och våra krav för att unga i Sverige ska få rätt till fast jobb, en vettig fritid och en upprustad skola. Det kommer också att släppas ett klubbdokument för 2012, för att konkretisera våra gemensamma målsättningar i verksamhetsplanen och inspirera till ett utvecklat klubbarbete.

I år ordnas två parallella utbildningar samtidigt som veckokursen, som sedan även kommer fortsätta vid flera tillfällen under året. Det ena är en utbildning i organisatoriskt och politiskt ledarskap, som kommer att bestå av tre träffar under året, varav den första är på veckokursen. Varje distrikt får skicka två personer, varav minst en måste vara tjej, på ledarskapsutbildningen. Den andra är en instruktörsutbildning för instruktörer i feministiskt självförsvar, som fortsätter under två tillfällen under året. Till den får distrikten skicka deltagare.

Program för veckokursen 2012

2/1 Måndag
10:00-13:00 Incheckning
11:30-13:00 Lunch
13:15-13:45 Gemensam invigning av kursen
14:00-15:30 Tjej/Killträff
15:30-18:30 Föredrag
18:30-20:00 Middag

3/1 Tisdag
08:30-10:00 Frukost
10:00-13:00 Föredrag
13:00-14:30 Lunch
14:30-18:00 Föredrag
18:00-19:30 Middag

4/1 Onsdag
08:30-10:00 Frukost
10:00-13:00 Föredrag
13:00-14:30 Lunch
14:30-18:00 Föredrag
18:00-19:30 Middag
20:30-22:00 Öppen scen

5/1 Torsdag
08:30-10:00 Frukost
10:00-12:00 Föredrag
12:00-12:30 Gemensam avslutning
12:30-14:00 Lunch
14:00-16:00 Städning och hemfärd