Läs Ava Rudbergs första maj-tal

4 maj, 2021

Feminister, socialister, första maj firare

idag samlas vi för att protestera mot det klassamhälle som förnekar oss våra rättigheter. Och ja, det är en annorlunda samling mot vad vi är vana vid, men det är en samling trots allt. Att pandemin har satt käppar i hjulet för oss är ni alla väl medvetna om, men att stå enade går förbi det fysiska. Det är att vara ett kollektiv, som inte tittar på när samhället försämras. Vi är de som protesterar när det läggs fram förslag om marknadshyror, när man vill inskränka arbets- och strejkrätten, och när de utvisar våra vänner. Vi är de som demonstrerar och agerar för vår rätt till ett värdigt liv, och vår rätt till trygghet. Därför samlas vi, digitalt eller fysiskt, idag och alla andra dagar - för att vi vill förändra samhället.

Feminister, socialister, första maj firare

idag samlas vi för att protestera mot det klassamhälle som förnekar oss våra rättigheter. Och ja, det är en annorlunda samling mot vad vi är vana vid, men det är en samling trots allt. Att pandemin har satt käppar i hjulet för oss är ni alla väl medvetna om, men att stå enade går förbi det fysiska. Det är att vara ett kollektiv, som inte tittar på när samhället försämras. Vi är de som protesterar när det läggs fram förslag om marknadshyror, när man vill inskränka arbets- och strejkrätten, och när de utvisar våra vänner. Vi är de som demonstrerar och agerar för vår rätt till ett värdigt liv, och vår rätt till trygghet. Därför samlas vi, digitalt eller fysiskt, idag och alla andra dagar - för att vi vill förändra samhället.

Skriven av

Ung Vänster

Administrator

Därför behöver vi kommunism

27 mars, 2021

Dagens samhälle är i grunden ojämlikt och präglas av enorma klasskillnader. Så ser det ut både globalt såväl som i Sverige. Vi lever helt enkelt i en värld där 8 personer äger mer än hälften av jordens befolkning och faktum är att vi lever i en värld där miljontals personer svälter ihjäl varje år trots att vi producerar tillräckligt mycket mat för att mätta hela planetens befolkning. I Sverige levde cirka 400 000 personer i materiell och social fattigdom år 2019, vilket innebär att man exempelvis inte har råd att betala för oförutsedda utgifter, inte har råd att betala tillbaka skulder, inte har råd att delta i sociala aktiviteter eller råd att värma upp sin bostad tillräckligt. Klassklyftorna ökar och vi ser hur de redan rika blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 210306-07

Dagens samhälle är i grunden ojämlikt och präglas av enorma klasskillnader. Så ser det ut både globalt såväl som i Sverige. Vi lever helt enkelt i en värld där 8 personer äger mer än hälften av jordens befolkning och faktum är att vi lever i en värld där miljontals personer svälter ihjäl varje år trots att vi producerar tillräckligt mycket mat för att mätta hela planetens befolkning. I Sverige levde cirka 400 000 personer i materiell och social fattigdom år 2019, vilket innebär att man exempelvis inte har råd att betala för oförutsedda utgifter, inte har råd att betala tillbaka skulder, inte har råd att delta i sociala aktiviteter eller råd att värma upp sin bostad tillräckligt. Klassklyftorna ökar och vi ser hur de redan rika blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 210306-07

Skriven av

Ung Vänster

Administrator