Coronakrisen

Vi står inför en av de värsta ekonomiska kriserna i modern historia som en följd av pandemin…

Fortsätt läsa Bli medlem

Sociala medier

Hallå! Mitt namn är Nadia Törnlund. Jag bor i Malmö och jag är 25 år gammal. Att få sitta i Ung Vänsters feministiska utskott är typ den största äran man kan få, och jag tycker det är stort på alla sätt att få vara med och vara en del av teoriutvecklingen inom en av de viktigaste frågorna för det här förbundet. Ung Vänster har en viktig roll att fylla i den feministiska debatten och jag är så stolt och glad över att få vara en del av feministiska utskottet. Förutom det är såklart också det bästa att få utbilda så många grymma tjejer till att bli instruktörer i feministiskt självförsvar. Den feministiska fråga som jag brinner lite extra för är den internationella solidariteten och kampen för allt det som alla kvinnor världen över har gemensamt. Under min dag ska jag skriva lite om otrygga anställningar och hur de slår hårdast mot oss kvinnor – helt sjukt och förstås extremt viktigt att lyfta och prata om!

ARBETE: DISKRIMINERINGEN PÅ ARBETSMARKNADEN – INTE BARA LÖNESKILLNADER⠀

Som feminister ser vi att arbetsmarknaden diskriminerar kvinnor genom stora löneskillnader. Det stämmer, men kvinnor utsätts för förtryck på arbetsmarknaden på många mer sätt än så, och detta ska vi utreda idag.⠀

Arbetsmarknaden för kvinnor präglas inte endast av låga löner, utan också av otrygga anställningar och stressig arbetsmiljö. I många kvinnodominerade yrkesgrupper slår man larm om att stressen och arbetsmiljön är ohållbar, men nedskärningarna och utbrändheten ökar ändå.⠀

Enligt SCB (2018) tjänade kvinnor 88 procent av vad män gjorde vilket är en oroväckande låg siffra, men det slutar inte där. Den lönestatistik vi ofta ser visar månadslöner för heltidsarbetande, men eftersom så många kvinnor tvingas arbeta deltid blir den siffran felaktig då man inte ser hur mycket pengar kvinnor faktiskt har. Enligt Sveriges Jämställdhetsbarometer 2017 tjänar exempelvis kvinnor i arbetaryrken i snitt 18 486 kr/månad och män i arbetaryrken 24 831 kr/månad. Dessa siffror visar det som kallas faktisk månadslön, och är ännu värre än de 88 procenten vi först såg. Med andra ord är arbetsmarknaden så diskriminerande att man måste göra om sättet som lönestatistik förs på för att kunna se hur mycket kvinnor förtrycks i verkligheten.⠀

Sist men inte minst frågar vi oss varför så många kvinnor tvingas arbeta deltid. Många uppger att det helt enkelt inte finns heltidstjänster. Andra tvingas stanna hemma för att vårda personer i familjen för att man inte kan betala för dennes vård. Eller så är arbetet helt enkelt för hårt och stressigt för att klara av att arbeta heltid. Oavsett orsaken märker vi ett mönster: när man skär ner på vård och välfärd är det kvinnor som drabbas och som tvingas arbeta deltid.⠀

När man talar om könsdiskriminering på arbetsmarknaden finns det så många aspekter av förtryck att ta i beaktning. För det handlar inte om enskilda individer utan om ett förtryck på strukturell nivå, och det enda sättet att krossa ett strukturellt förtryck är att förändra strukturerna i samhället. Upp till kamp!

Ni glömmer väl inte titta på Ung Vänsters Facebook-livestream den 8 mars kl 17:00? Vi kommer att visa ett inspirerande 8 mars-tal av vår förbundsordförande Ava Rudberg, och dessutom kommer vi att dela ut 2021 års feministpris. Till vem får ni se om ni går in på Ung Vänsters Facebooksida kl 17:00 på måndag. Missa inte!⠀

LÄNK TILL FACEBOOK-EVENTET FINNS I BION⠀

Det kommer strax upp en frågelåda på Stories där ni kan passa på att ställa frågor kring feminism, kanske såna som dykt upp under veckan när ni läst texterna kring olika feministiska ämnen här? Blir det tid över kommer Vega och Vendela från feministiska utskottet besvara en del av frågorna i livestreamen på måndag!

Hej! Mitt namn är Rebecca Karlsson. Jag kommer från Stockholm och är 20 år. Det som jag personligen känner är allra viktigast inom feminismen är frågan om en mer inkluderande feministisk kamp – transrättigheter är något jag brinner mycket för. Jag tycker att det allra fetaste med att få sitta i feministiska utskottet är att få anordna aktiviteter relaterade till feminism på förbundsnivå, och så klart också att få diskutera feminism med Ung Vänstrare från hela landet! Under min dag här på förbundets sociala medier kommer jag att skriva litegrann om hur diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden och hur den tydligast tar sig uttryck. Så intressant och viktigt!

KROPP: ABORT OCH PREVENTIVMEDEL⠀

Kvinnans kropp är ständigt en fråga för debatt, och kanske framför allt kvinnans reproduktiva organ. Frågan om rätten till en fri och säker abort är ingen ny fråga utan har ständigt varit i rampljuset. Men för att kunna förstå dagens debattklimat behöver vi också veta vår historia – vad tidigare feminister har kämpat för och vilka lagar de kämpade emot.⠀

Frågan om abort grundar sig i den sexualreformsrörelse som fanns både i Sverige och resten av världen. Den var, likt fackrörelsen och nykterhetsrörelsen, en folklig rörelse för att uppmärksamma och kämpa mot olika lagar eller reformer som inskränkte på människors liv och hälsa. Man kan inte prata om abort utan att prata om sexualupplysning och preventivmedel. Redan under 1880-talet bildades det en svensk rörelse som kämpade för bättre sexualupplysning och för att avmoralisera sexualiteten. En av de svenska pionjärerna var Sveriges första kvinnliga läkare Karolina Widerström som redan 1897 började undervisa i det som då hette “sexualhygien”. 1910 antog Sverige en lag som förbjöd all sexualupplysning som hade fokus på preventivmedel, en lag som skulle avskaffas först 1938. Bristen på kunskap om hur man ska kunna förebygga oönskade graviditeter och könssjukdomar slog hårt mot framför allt arbetarklassen. Familjerna blev större och det blev fler munnar att mätta på en redan tajt inkomst. ⠀

Abort och preventivmedel har varit aktuellt länge. Det enda som har förändrats är säkerheten och tillgången. Fram till 1864 var abort straffbart med döden. Kampen för fri och laglig abort är något som feminister har kämpat med i flera årtionden och som blev lagligt i Sverige först 1975. Innan det hade bland annat RFSU uppfört olika rådgivningsbyråer där de förmedlade kontakt till olika läkare som utförde säkra aborter för kvinnor i nöd. Ofta förmedlade de kontakter till läkare utomlands där aborter var lagligt, till exempel i Polen. Efter att fri och laglig abort fram till vecka 18 infördes i Sverige har mycket hänt. ⠀

…FORTSÄTTNING I KOMMENTARERNA…


Bli medlem i Ung Vänster

Vill du vara med och stoppa klimatförändringarna? Vill du krossa könsmaktsordningen? Vill du vara med och riva klassamhället? Då borde du gå med i Ung Vänster, i kampen för ett annat samhälle!

Vad händer i förbundet

Här hittar du våra senaste uttalanden och händelser

Visa alla artiklar
  • Allt stöd till den sahrawiska befolkningens kamp för ett fritt Västsahara!

    Vapenvilan har varit ett stillestånd i väntan på en av FN utlovad folkomröstning för självständighet,…

    Visa alla artiklar Läs artikel
  • Ava Rudberg är Ung Vänsters nya ordförande

    Installationstal, Ung Vänsters 49:e kongress 2021 Ava Rudberg, förbundsordförande Malmö, 2021-01-05 Kära kamrater, (socialister, feminister,…

    Visa alla artiklar Läs artikel
Förbundscentralen

Kungsgatan 84

Hitta ditt distrikt!

Kontakta ditt distrikt för att få veta vilken klubb du ska organisera dig i!

Visa alla distriktsexpeditioner