Politiska program

I våra politiska program formulerar vi vad vi tycker i olika politiska frågor.

Programmen antas normalt på kongresser eller riksting efter att ha diskuterats länge inom förbundet. Alla medlemmar i Ung Vänster är med och skriver de politiska programmen på ett eller annat sätt.

Principprogram Verksamhetsplan