Hem / Om oss

Om oss

Ung Vänster är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som består av ungdomar som vill kämpa för ett bättre liv, för rättvisa och solidaritet.

Ung Vänster

Ung Vänster behöver bli fler och starkare och därför vill vi ha fler medlemmar. Men att
bli medlem i Ung Vänster kan också betyda mycket för den som går med.

Det är något speciellt att tillsammans med andra kämpa för det man tror på, att diskutera frågor man är intresserad av med likasinnade, att utveckla sig själv och att bli en av dem som gör skillnad.

Stadgar

De stadgar som säger hur Ung Vänster är organiserat.

Läs mer

Organisationen

Ung Vänster organiserar ungdomar som kämpar för en feministisk och socialistisk samhällsutveckling. Vår organisation är uppbyggd på den demokratiska centralismens grund med medlemmar organiserade i klubbar lokalt över hela landet, tillsammans är vi Ung Vänster.

Klubben i centrum är centralt för oss. Ung Vänster är indelat i 22 distrikt i landet och varje distrikt är indelat i klubbar. I klubbarna driver vi utåtriktad verksamhet, håller möten och studier. Det är de som är aktiva i varje klubb som vet bäst vad som behöver göras i klubbområdet eller vilka studier klubbens medlemmar önskar och behöver.

Bli medlem i Ung Vänster

Ung Vänster bjuder på den första medlemsavgiften. Du som blir medlem nu behöver alltså inte betala något under första året.