Åtta av tio vill begränsa vinstuttag i skolor

De flesta håller med om att skolpengen ska gå till eleverna istället för att försvinna i aktieägarnas redan överfulla fickor. Sverige har världens mest liberala lagstiftning när det gäller öppnandet av privata skolor. Nästan varannan gymnasieskola i Sverige är privat och idag ägs de flesta privata skolor av tre stora bolag som varje år tar ut miljardbelopp i vinst. Pengar som var ämnade att gå till vår utbildning. Det är eleverna som får betala för det här med färre lärare, kuratorer och sämre läromedel.

Här kan man läsa att åtta av tio svenskar tycker att det bör finnas begränsningar för vinstuttag i skolor.

Det finns en kommentar till “Åtta av tio vill begränsa vinstuttag i skolor”

  • Anonymous skriver:

    Känns inte helt bra när privata vinstintressen använder offentligt finansierade gymnasieskolor som mjölkkor för att lyfta ut betydande vinster ur skolorna. Det finns både stora och mindre som gör så. De mindre kan göra det i skymundan. Exv Aniara Framtidsskola i Göteborg/Stora Höga, med 18-19 anställda, som under perioden 2009-2011 gjort rörelseresultat om +3,5 MSEK, med ca 3 MSEK som resultat av finansnetto under perioden. Merparten av genererat resultat har den privata ägaren plockat ut som utdelning och köpt en ny Porsche Turbo S (530 hästkrafter)av 2012 årsmodell, till ett värde om cirka 2 MSEK. Ska skattepengar tas från eleverna för att finansiera inköp av lyxbilar som släpper ut 268 g Co2 per km?

Skriv en kommentar