Kontakt

Om du har frågor kring oss, vår politik eller något annat är du välkommen att kontakta vår förbundscentral.

Ung Vänster
Kungsgatan 84, box 12660
112 93 Stockholm

Telefon: 08-654 31 00

Presstelefon: 073-967 60 26

E-post: info@ungvanster.se