Kontakt

Om du har frågor kring oss, vår politik eller något annat är du välkommen att kontakta vår förbundscentral.

Ung Vänster
Kungsgatan 84, box 12660
112 27 Stockholm

Telefon: 08-654 31 00

Presstelefon: 073 508 90 61

E-post: info@ungvanster.se