Lite mer skattesänkningar, eller fler riktiga bostäder

Ockerhyror och svartkontrakt är vardag för unga människor, säger centerpartiets riksdagsledamot tillika ungdomspolitiska talesperson Annie Johansson.

Det var en klok insikt. Vad drar hon för slutsats – att det behöver byggas fler hyresrätter som ungdomar har råd att bo i? Icke. Annie vill inhysa de bostadslösa ungdomarna hemma hos folk, och sänka skatten för villaägare som hyr ut en del av villan. Hm. Hur kul är det att bo hemma hos en okänd familj, när man egentligen vill flytta hemifrån till ett eget boende? Nej, det här köper jag inte.

Det räcker heller inte att försöka stuva undan alla bostadslösa ungdomar i uthyrningsrum i villor. Inte när vi har bostadsbrist i varannan kommun och 216 000 unga som saknar egen lägenhet. Gör istället som hyresgästföreningen säger – bygg framtiden!

Det finns 15 kommentarer till “Lite mer skattesänkningar, eller fler riktiga bostäder”

 • Gryningsräd skriver:

  Eftersom marknadshyror är tabu i Sverige så blir man tvungen att ta till dessa metoder. Fast – vad är det för fel att vara inneboende? När marknaden inte fungerar uppstår det brist – det visar sig gång på gång.

 • Jonas skriver:

  Centerpartiet vill viste bygga nya hyresratter. Vi vill sanka skatter pa byggande, forenkla regelverk som PBL och oka konkurrensen i byggsektorn. Oavsett hur malmedvetna vi ar i detta arbete kommer det att ta tid innan tillrackligt manga nya hyresratter star fardiga.

  Eftersom hundratusentals unga saknar bostad i storstader och universitetsorter idag sa maste vi ju gora nagot nu.

  Jag vantar med spanning pa att fa hora vansterns forslag pa hur de unga som inte har bostad IDAG ska kunna fa det IMORGON!

  Jonas Pettersson, Centerpartiet
  petterssonjonas.blogspot.com

 • Åhå, hur kommer det sig då att centerpartiet i regeringen har avskaffat räntebidragen och investeringsstödet som fanns för att stimulera byggandet av hyresrätter – med effekten att byggandet av sådana har störtdykt under er mandatperiod?

  Eftersom hundratusentals unga saknar bostad, borde regeringen ha gjort något åt saken igår, så att det hade funnits bostäder idag. Alternativt sätta igång nu.

 • Jonas skriver:

  Efterfrågan på bostäder för unga var faktiskt ännu större 2007. Det är det hittills värsta året.
  Se sida 6. http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/06/article/article20090610_152416923/Unga_vuxnas_boende_1997-2009_-_kortversion.pdf

  Då hade ju ni i Vänsterpartiet varit stöd åt s-regeringen i tolv år. Så, ni bär själva en stor del av ansvaret för den uppkomna situationen.

  Centerpartiet och Alliansregeringen gör just nu mycket för att det ska byggas mer. Vi genomför en översyn av PBL som snart är klar och försöker öka den internationella konkurrensen på byggmarknaden. Enligt byggekonomer vid Chalmers går det att sänka kostnaderna med åtminstone 30 procent genom högre produktivitet och bättre effektivitet. Precis sådana effekter som internationell konkurrens har 😉 Men det är ju ni inom vänstern emot.

  Sedan önskar jag och många med mig att vi ska kunna gå mycket snabbare fram. Exempelvis vore det vettigt med rejäla skattesänkningar på både byggande och boende.

  Men oavsett allt detta vore det intressant att höra hur ni vill lösa de akuta problemen för de 216 000 unga som inte har någon stans att bo idag. Vad har ni för besked till dem?

  Jonas Pettersson, Centerpartiet
  petterssonjonas.blogspot.com

 • Okej, Elisabeth. För att göra det så enkelt som möjligt för oss så ponerar vi att bostadsbristen är regeringens fel och att regeringen inte vill att fler hyresrätter ska byggas. Även om detta inte stämmer så kan vi för en stund låtsas det så blir det kanske lite enklare att svara på denna fråga:

  Vad vill NI göra för att motverka den akuta bostadsbristen för ungdomar IDAG – oaktat ”vems fel” det är? Faktum är att 40% saknar eget boende. De måste ju rimligtvis få hjälp på traven nu. Och säg inte ”bygg fler hyresrätter”, för det vet du lika väl som jag att det tar flera år innan de står färdiga.

  Jag är uppriktigt sagt mycket nyfiken på vilka egna idéer ni har på området.

 • Om jag inte ska säga ”bygg fler hyresrätter”,så finns det inte så mycket att säga. Det är ju det som behövs! Man kan göra andra lösningar på marginalen, men för att komma tillrätta med bostadsbristen så finns inget annat recept än att bygga bort den. Vi vill att staten ska investera i bostadsbyggande.

 • Intressant och ärligt svar. Det uppskattas.

  Då tolkar jag detta som att ni inte har för avsikt att omedelbart hjälpa de drygt 200000 ungdomar som saknar bostad IDAG. Ert svar till denna grupp är alltså ”Vänta några år så kommer det säkert att finnas bostäder åt er.”?

  Om mitt antagande är rätt måste jag bara ställa följdfrågan: Vad är det då för fel på Centerpartiets förslag? Det är ju som sagt var inte en slutgiltig lösning utan bara ett sätt att på kort sikt avhjälpa problemet tills dess att fler bostäder har blivit byggda. Jag förstår uppriktigt talat inte hur ni resonerar här: Är förslaget i fråga verkligen så hemskt?

 • Det är hemskt, därför att ni sitter i en regering som helt har fått bostadsbyggandet att minska gneom att ta bort investeringsstöd och räntebidrag och som minskar antalet hyresrätter genom att uppmuntra och underlätta ombildning till bostadsrätter. Om det här är ert alternativ till riktiga bostäder åt unga – att man ska inhysas hemma hos okända människor, ja då är det hemskt. Vill du bo så? Knappast. Det är för eländigt om vi ska vara ett land där det inte finns normala bostäder åt folk. Vilka låga krav du ställer på ditt eget parti i så fall. Sluta klaga på mig, kritisera ditt eget parti, som sitter i regering men utan att ta itu med problemet – utan istället förvärrar det.

 • Jag har då inte uppfattat mina kommentarer som klagande på dig. Jag försöker bara förstå hur ni har tänkt lösa problemet – för oavsett ”vems fel” det är (vilket är en helt annan fråga som jag gärna ger mig in på en annan gång) så har vi de facto ett problem JUST NU.

  Så låt mig då ställa frågan igen så hoppas jag att jag kan få ett klart och tydligt svar denna gång: Ämnar ni alltså inte vidta några åtgärder för att kortsiktigt lösa problemet IDAG, fram tills dess att nya bostäder har byggts?

  För överigt anser jag att det är bra mycket mer hemskt att bo inneboende svart hos någon för 6000kr/månad istället för att kunna bo inneboende vitt för en rimlig månadshyra. Ockerhyror är nämligen realiteten för många ungdomar idag, och det är det vi försöker lösa. Att bygga fler hyresrätter hjälper inte dessa ungdomar just nu eftersom de med stor sannolikhet kommer vara färdiga med sin utbildning när bostäderna är klara.

  Vi försöker lösa problemet med bostadsbrist både på kort och lång sikt. Ni vänder verkligheten ryggen.

 • Men hörru, vad då ”ämnar ni vidta åtgärder IDAG”? De enda som kan vidta åtgärder IDAG är väl rimligtvis de som innehar regeringsmakten? Du vet, de som har majoritet i riksdagen och så. Alltså högern. Vi (nåja, Vänsterpartiet alltså) har ju till exempel föreslagit stora satsningar på bostadsbyggande i sin budgetmotion till riksdagen, men den röstade ju (förstås) allianspartierna nej till.

 • Förlåt, jag lämnade visst en lucka för dig att undvika min fråga. Det var obetänksamt av mig. Låt mig då istället omformulera frågan:

  Ponera att ni i samarbete med mp och s kommer till makten (ve och fasa). Har ni då något förslag på hur denna krissituation skulle kunna lösas med omedelbar verkan? Eller kommer ni fortfarande att luta er mot svaret att ni vil bygga fler bostäder och därmed låta ungdomarna gå utan eget boende i x antal år innan dessa bostäder står klara.

  En ganska enkel fråga tycker jag. Om ni sågar Centerpartiets lösning måste ni ju rimligtvis antingen ha några egna idéer, eller så bryr ni helt enkelt inte om att göra något problemet.

 • neon skriver:

  Den rådande bostadssituationen är ju något som grott fram under väldigt lång tid…m.a.o under flera olika regeringsfärger. Att bostadsbyggandet avstannat beror högst marginellt på nämnt investeringsstöd och räntebidrag. Det finns en finanskris som påverkat i synnerhet, och en avståndstagande för dåliga investeringar i allmänhet. För det är just det grundproblemet handlar om. Det är få privata företag som kan se någon större ekonomisk vinst i att bygga bostäder för uthyrning….av många olika skäl. Att bygga bostadsrätter är mer vinstgivande både på kort och lång sikt….oavsett investeringsstöd och räntebidrag. Ska det byggas hyresrätter kommer detta ske i kommunala bolag/allmännyttan. Det tråkiga då är att man måste bygga storskaligt, vilket i sin tur för tankarna till att bygga nya miljonprogram….vilket knappast är önskvärt. Det finns även en vinning i att hålla bostadsmarknaden fräsch…dvs. det är att föredra att folk kan äga sina egna bostäder än att hyra dem. På lång sikt är andra hansboende något som borde bort. Men på kort sikt är det bättre att kunna hyra vitt än svart. Både för den som hyr, men också den som hyr ut.

 • Sarah skriver:

  Jag tyckte detta var väldigt bra skrivit och det gav nog alla en liten funderare ändå. Jag blir så fruktansvärd arg och berörd över hur vissa från Höger (eller borde jag endast nämna centern?) försöker skydda sitt parti och sitt egen identitet genom att neka det och komma upp med helt andra saker. Däribland syftar jag på dig Albin Ring Broman. Varför kommer du in på en fråga där du blandar in mp och s i ett och samma parti? Det ända svaret jag får på det är för att du försöker skydda centern, för att du försöker visa att du är överlägsen och med dina ord kan knäcka oss. Ditt tänkandet är bra, jag förstår dig till en viss del. Att du kommer till ungvänsters blogg och försöker puffa upp stämningen för ditt parti med dina kloka ord. Men tyvärr är dom helt fel sagda i detta sammanhanget. Lösningen sitter inte i det du medger (enligt mig!).
  Jag vet inte riktigt vad du syftar på när du säger att det tar ”flera” år att bygga hyresrätter. You gotta be kidding me? Har du inte sett dessa programmen då man bygger om hus på 7 dagar? Jovisst ja. Det antog jag väl.
  En hyresrätt kan stå klar efter 5-7 månader om du arbetar för det. Jag anser 5-7 månader som en mycket bättre tidsperiod än det ni har att erbjuda att ni har vald att placera ut oss ungdommar hos för oss totalt främmande människor, för att sedan ”positivt nog” sänka skatten för de som hyr ut en del av sin villa. Som Elisabeth redan har sagt, kan jag även intyga (som ungdom) att detta köper inte jag. Jag köper inte att jag placeras ut hos några för mig totalt främmande människor, har ni tänkt på vilka konsekvenser detta skulle ha? En massa otrygghet i samhället b.la? Dessutom är det inte någon lösning att placera ut ungdommar hos främmande människor.
  Det känns som de unga förräds och bara slängs fram och tillbaka tills de hittar ett fast boende.
  So no. No. No.

 • Mikael skriver:

  Hej! Tyvärr har vi här i Sverige bara fortsatt med att förlora generation efter generation.

  Ungdomarna får inga egna bostäder, ungdomarna får inga jobb och ingen bryr sig det minsta.

  Det är därför som jag tycker ni skall läsa den nya doktorsavhandlingen som heter ”Den dubbla vanmaktens logik”. Avhandlingen lades från den 11 december(200) och är skriven av Anna Angelin vid Lunds Universitet.

  Hon har på ett förträffligt sätt visat på vad som händer i det här landet. Hon visar på att det är alltid ungdomarna vi slår på och det är nu nästa generation och näst nästa generation som går förlorad på grund av den rådande lågkonjunkturen och finanskrisen.

  Hennes studier visar på att det var liknande saker som hände vid krisen på 1990-talet. Hon har tex följt de som är födda 1973 och sätt att många av dem kom ut med examen lagom till krisen på 1990-talet och de allra flesta av dessa är fortfarande i långvarigt utanförskap. Dvs, de har fortfarande inte fått några jobb eller någon fungerande tillvaro utan är fast ”cementerade” i utanförskap och total hopplöshet.

  Så det är dags att lägga ideologi och politisk prestige i papperskorgen och sträcka ut en hand över blockgränserna och söka långsiktigt hållbara lösningar.

  Lär av hur Barack Obama jobbar. Han tar ansvar till skillnad från våra ansvarslösa politiker här i Sverige.

  Mvh

  Mikael
  Fil.kand

 • Anonymous skriver:

  Grejen är att världen ser ut som den ser ut. Unga människor vill bo centralt, men det vi också inte förstår är att kostar pengar att bygga lägenheter i ett centralt läge. Det är ju därför en lägenhet kostar mycket att hyra eller att köpa i ett centralt läge. En sak till som vi ska komma i håg är att om inte dem tar ut den summan för lägenheten, så kommer dem inte heller att kunna betala sina kostanader/ utgifter. Konsekvenserna med att inte ta så mycekt för en lägenhet är att företagarna inte kommer att få in lika mycket pengar. konsekvensarna till det är att fler kommer att bli arbetslösa. Eftersom att dem inte kommer att ha råd att anställa flera arbetare.

Skriv en kommentar