Nominera

På kongressens näst sista dag väljs förbundsordförande, förbundsstyrelse, valberedning, revisorer, stadgekommitté och programkommitté. Alla medlemmar har rätt att nominera och ställa upp till de olika valen, som förbereds av den sittande valberedningen och förbundsstyrelsen.

Nomineringar till förbundsordförande, förbundsstyrelse, revisorer och kommittéer skickas till valberedningen på valberedningen@ungvanster.se. Mailet ska gärna innehålla en motivering till varför man vill nominera.

Nomineringar till valberedning skickas till förbundsstyrelsen på info@ungvanster.se.

Det går att skicka in nomineringar ända fram till kongressen, men förhandsnomineringsstopp är satt till 10 april för att valberedningen och förbundsstyrelsen ska hinna gå igenom och intervjua de nominerade ordentligt.