Feministiskt självförsvar

Feministiskt självförsvar är en typ av självförsvar för tjejer som har sin grund i feministisk ideologi och fokuserar på det sexualiserade våldet.

Det är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade våldet är, och den vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld.

”Tack! Jag var på feministiskt självförsvar, och nu vågar jag gå hem om kvällarna. Det får ni göra om!” – Inga-Lena, 74 år, Lund

”Jag var på en tre gångers-kurs i feministiskt självförsvar och det var helt grymt. Så värdefullt att få diskutera saker som man har tänkt på och få lära sig slåss.” – Maria, 19 år, Stockholm

Ung Vänster började arbeta med feministiskt självförsvar år 2000, och har sedan dess utbildat ett par hundra instruktörer som tillsammans har hållit tusentals pass för tjejer och kvinnor i alla åldrar. Varje år hålls utbildningar för nya instruktörer och träffar för redan utbildade instruktörer genom Ung Vänster. Ung Vänster kämpar för att alla tjejer ska ha rätt att lära sig feministiskt självförsvar i skolan.

För att boka feministiskt självförsvar kan du ringa till Ung Vänsters förbundscentral på 08-654 31 00, eller skicka ett mail till info@ungvanster.se så hänvisar vi dig till de instruktörer som finns närmast. Priserna för feministiskt självförsvar skiljer sig åt från region till region.

 

Frågor och svar: 
Varför feministiskt självförsvar?
De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt, misshandel eller någon annan typ av kränkning. I feministiskt självförsvar lär man ut tekniker för att försvara oss mot så väl vardagliga trakasserier som grovt våld.
Vem eller vilka är självförsvaret till för?
Feministiskt självförsvar går att ordna i alla grupper med bara tjejer och kvinnor, oavsett ålder eller sammanhang. Teknikerna som vi använder är enkla att lära sig och att anpassa till individen. Ung Vänsters instruktörer är ute och håller pass på skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser, tjejgrupper, idrottsföreningar, kvinnojourer, för mamma och barn-grupper, på kvinno- och tjejjourer, för kvinnor med funktionsnedsättning och i flera andra typer av grupper.
Hur går det till?
Feministiskt självförsvar kan man ordna på många olika sätt, exempelvis genom att ha ett pass, en kvällskurs, som valbar kurs på gymnasieskolan eller under en jämställdhetsdag på jobbet. De praktiska självförsvarskurserna har flera olika delar. Det är dels det fysiska självförsvaret som handlar om att med kroppsspråk, blockeringar, slag och sparkar kunna försvara sig i en hotfull situation. Feministiskt självförsvar är också verbalt självförsvar, där vi lär oss hur man kan använda sin röst för att försvara sig och ta mer plats. Den tredje delen är det mentala självförsvaret, då man diskuterar mäns våld mot kvinnor, systerskap och vad det innebär att vara tjej i Sverige. Det mentala självförsvaret är lika viktigt som det verbala eller fysiska, då det finns många myter som omger det sexualiserade våldet, som skuldbelägger tjejer och i slutändan gör det svårare att försvara sig.
Varför är feministiskt självförsvar bara för kvinnor?
Det finns två huvudsakliga anledningar till varför feministiskt självförsvar bara är till för kvinnor. Den ena är att det sexualiserade våldet i huvudsak drabbar tjejer och kvinnor, och därför finns det ingen poäng för män lära sig att försvara sig mot den typen av våld. Det andra skälet är att pass i feministiskt självförsvar är en av få arenor där tjejer får möjlighet att träffas själva, diskutera och formulera strategier mot trakasserier, våld och andra uttryck för könsmaktsordningen. Separatism för tjejer är en strategi för ökad jämställdhet.
Hur skiljer sig feministiskt självförsvar från kampsport och annat självförsvar?
Feministiskt självförsvar är baserat på kunskap om det sexualiserade våldet, till exempel hur det tar sig uttryck, vart det sker och vilka förövarna är. Det är stor skillnad på hur sexualiserat våld fungerar i verkligheten och de myter som finns kring det, och kunskapen kring sexualiserat våld i kombination med ett fysiskt självförsvar som är lätt att lära sig skiljer ut feministiskt självförsvar från andra typer av självförsvar eller kampsporter. En annan del som inte återfinns på andra ställen är att man pratar om och övar på gränssättning i mer vardagliga situationer – det kan vara exempelvis en klasskamrat som tafsar på en eller en kollega som kommer med sexuella anspelningar som man inte är bekväm med.