Röd Press

Röd Press, nr 3, 2012Röd Press är Sveriges främsta radikala ungdomsmagasin. Vi skriver om samhället ur ett feministiskt och socialistiskt perspektiv och lyfter fram krafter som vill förändra. Vi intervjuar kända och okända artister, bjuder på politisk satir och driver med etablissemanget. Röd Press ges ut av Ung Vänster.

Ansvarig utgivare
Stefan Lindborg

Chefredaktör
Tove Liljeholm

I redaktionen
Fredrik Andersson
Margareta Cannerfors
Nils Englund
Julia Linander
Mattias Morén
Fanny Rosberg

Åsikter framförda i Röd Press är inte
nödvändigtvis Ung Vänsters

Röd Press görs ideellt, och vi tar gärna emot artiklar, illustrationer, foton, eller bara tips på saker vi borde ta upp.

Kontakta oss: red@rodpress.nu
Besök oss: www.rodpress.nu