Röd Press

Röd Press, nr 3, 2012Röd Press är Sveriges främsta radikala ungdomsmagasin. Vi skriver om samhället ur ett feministiskt och socialistiskt perspektiv och lyfter fram krafter som vill förändra. Vi intervjuar kända och okända artister, bjuder på politisk satir och driver med etablissemanget. Röd Press ges ut av Ung Vänster.

Ansvarig utgivare
Henrik Malmrot

Redaktör
Sara Lindberg

I redaktionen
Vega Laudon

Adam Lundquist

Isak Tegmark

Tilda Lindqvist

Ragna Sandell

Nicole Voigt

 

Röd Press görs ideellt, och vi tar gärna emot artiklar, illustrationer, foton, eller bara tips på saker vi borde ta upp.

Kontakta oss: rod.press@ungvanster.se