Sex är ingen affärsuppgörelse

Fredrik Federley och ett gäng andra ”liberaler” påstår sig brinna för de prostituerades sak. Tillåt mig att känna en viss misstänksamhet. Omsorg om andra är knappast högerherrarnas signum. Snarare en ständigt återkommande vilja att sticka ut och gå i framkant, eller i bakkant, det beror på hur man ser på det. Viktigast är i alla fall att Expressen skriver om det. Om det nu är trygghet för kvinnor som är Federleys uppsåt, så vill jag se hans andra motioner för ökad jämlikhet mellan könen. Det existerar inga sådana. Förstås. För jämlikheten har aldrig varit syftet.

Det är skrattretande att läsa dessa liberalers uppfattning om sexualiteten och det mänskliga livet. Det första argumentet för att upphäva lagen går ut på att sex är en affärsuppgörelse. Jämförelser mellan sexköp och sjuksköterskors arbete tycker de är en relevant parallell. Jag ser dem framför mig fortfarande intryckta i sina pojkrum. De förhåller sig till verkligheten lika naivt som ett barns tro på tomten. Med sig har de den liberala ideologin som de läser på samma sätt som en religiös fundamentalist läser bibeln. Mantrat som upprepas är: det finns inga strukturer, valfrihet är den sanna friheten. Människan kan ingå avtal, utan regleringar, bara de är myndiga. Det är viktigt. Om jag får se din så får du se min. De sneglar på Pamela-affischen ovanför sängen som får kinderna att blossa lika mycket som när de funderar på att plocka ur diskmaskinen. Sex är som vilken sysselsättning som helst, ropar de. För att uttrycka min misstro i pubertala ordalag: men ofta.

Den sexuella frigörelsen handlar inte om att utplåna alla känslor, tvärtom så handlar det om att frigöra dem. En avsexualiserad sexualitet blir ointressant. Lust och sexualitet måste få vara någonting annat än att köpa en grillad med bröd. Och det är det också. Det är därför den är så åtråvärd och önskad samtidigt som den kan vara skrämmande och utlämnande. Om man förnekar detta så förnekar man en stor del utav vad det är att vara människa. Att blanda ihop känslor med kristen moralism eller att allt måste bygga på ren kärlek och romantik är förstås fel. Känslor kan skifta och vara olika, men de är intimt sammankopplade med sexualiteten.

Det andra argumentet mot lagen är den stigmatiserar de prostituerade. Menar liberalerna att prostituerades livsvillkor är bra i de länder som saknar vår lagstiftning? Genom att upphäva lagen kommer de prostituerade plötsligt att bli upphöjda samhällsmedborgare och flytta in i varsin respektabel lägenhet på Östermalm. Hora kommer att bli ett positivt laddat begrepp vanligt förekommande runt julbordet. Hon kommer att kunna inhandlas på Hemtex hängande på en krok mellan väggbonaden och den rutiga kökshandduken. I Holland blomstrar tulpanerna och prostitutionen lika praktfullt. Alla mår bra och det finns inget red-light district. Malmskillnadsgatan och skumma kvarter kommer att vara ett minne blott, istället parkerar de prostituerade sig på skansen för att värva kunder.

Sverige är ett föregångsland med en sexköpslag som kriminaliserar köparen istället för den prostituerade. Skulden ligger där den hör hemma. Flera skandinaviska länder kopierar vår lagstiftning och att i det läget argumentera för att vi ska skrota vår känns förlegat. Att de tar det ett steg till och vill avskaffa kopplerilagen är så dumt så att det inte ens är värt att kommentera. Det finns strukturer, villkor och ordningar som gör det omöjligt att göra öppna fria val. Det är dessa som ska utrotas och bekämpas, det kan man göra med en vettig lagstiftning. Samtidigt är det förstås knappast tillräckligt för att bygga ett fritt samhälle. Men det är en byggsten. Det sänder ut en signal.

Det finns 13 kommentarer till “Sex är ingen affärsuppgörelse”

 • Andreas skriver:

  En viktig skillnad på oss liberaler och er kollektivister är alltså synen på ”strukturer”. Samhället bygger på strukturer, vissa av dem önskar vi behålla, andra inte. Könsmaktordningen är en struktur som jag själv gärna skulle se skrotad, men jag prioriterar var individs rätt till fri (fri från tvång inte från inlärd betingning) vilja och fria handlingar. Jag prioriterar helt enkelt individens frihet över kampen för de enligt sturkturerna underordnade (en sak som genuspsedovetenskapen ofta glömmer är att det finns så många andra strukturer i samhället angående bland annat makt som är könsneutrala, en sådan kan sägas vara klass, något jag vill minnas att ni tyckte var jävligt spännande för ett par år sedan). Kamp mot könsmaktordning måste helt enkelt stå inom de slagfält som är tillgängliga utan att inkräkta på individers handlinngsutrymme.

  Ang. sexköpslagen så håller jag(och flera andra ”liberaler”) inte heller med om analyser som säger att den skulle stärka könsmaktordningen, bland annat eftersom det är konsumenten som hamnar i relativ behovsställning (något som nuvarande lagstiftning dock förändrar genom att försöka begränsa mängden konsumenter och därmed säljarens urval). Snarare upplever flera av oss det som att sexköpslagen stärker rådande könsnormer, särskilt då argumentationen kring den primärt riktar sig till kvinnor. I och med denna lag framställs den arbetare som utför en svår och obehaglig plikt som ett offer i en situation som måste elimineras, av samhället. Sexsäljaren anses inte kapabel att ta hand om sig själv utan snarare ha fallit offer för det patriarkala samhället, bara främjandet av denna (onyanserade och enligt många felaktiga) bild bidrar till främjandet av tanken på kvinnan som oförmögen och hjälplös varelse.

 • Anonymous skriver:

  Så vettigt och bra skrivit av er!!!
  Måttte vänstern vässa sina klor och få många ungdommar att välja vänstern i valet nästa år.

 • ansgar skriver:

  Helt grym artikel, riktigt jävla bra skriven. Säger allt om borgares fundamentalistiska hållning till allas frihet. Sex är verkligen inte någon affärsuppgörelse. V 2010!

 • Andreas skriver:

  Ansgar: Av rent intresse måste jag fråga varför sex inte är en affärsuppgörelse.
  Sex är en fysisk handling som man utför med en begränsad (inte alltid dock) del av kroppen, om man definierar det kliniskt. Sex kan utföras med rekreationella, reproduktionella och förmodligen även ekonomiska syften. Återigen har jag svårt att se vad det är som gör sec olämpligt att handla med.

  Som jag begriper problematiken runt sexhandel så är det inte sex i utbyte mot pengar som är varken intressant eller problematiskt. Problemen ligger i inlärda mönster, strukturer om man så vill, som påverkar hur många tolkar och (över)värderar sexuella handlingar liksom kringliggande faktorer som gör sexhandel ekonomiskt intressant för människor som absolut inte bör syssla med det (missbrukare, mentalt skadade/traumatiserade). I det senare fallet ligger problemet inte hos sexhandeln utan hos exempelvis missbruket. Påståendet att sexhandel stärker könsmaktstrukturer (om än ett dåligt underbyggt påstående om man ser till fakta *fler manliga än kvinnliga prostituerar sig i Sverige, andelen kvinnliga konsumenter ökar o.dyl*) hör också till en kringliggande problematik som egentligen inte handlar om sexhandeln och som kan behandlas som fristående problem.

 • Ssargon skriver:

  För mig känns det skönt att inte vara en del utav vänstern längre. Jag ser vänstern som de värsta grogrunderna till sexism idag. Inte bara pga ert stöd till den helt världsfrånvändna sexsköpslagen utan även pga er radikalfeministiska politik.

  Det vore skönt om ni i framtiden såg kvinnor som likvärdiga män i allt men tyvärr har ni inte kommit så långt i er jämlikhet än. Det tycker jag är väldigt synd. Istället så förminskar ni kvinnors eget val och sätter sig på de som själv väljer att sälja sexuella tjänster. Det är inte jämlikt, det är sexistiskt och extremt människoföraktande.

  Hade ni verkligen velat hjälpa utsatta kvinnor så hade ni kunnat göra bra mycket bättre ifrån er än att stödja en lag som gör livet värre för utsatta prostituerade.

 • LiberBezo skriver:

  Håller helt med Andreas och Federley i denna fråga.

  För att ni ska förstå mig rätt börjar jag med att säga: All traffiking av människor är med rätta och bör vara fortsatt olaglig! Detta pga att det rör sig om tvång!

  Problemet med dagens lagstiftning är den av ”de obefläckade icke-offren” påtvingade lösning för den lilla klick frivilliga prostituerade och deras frivilliga klienter. Det är maktstrukturen som talar, via ”de finas” makt ska ”de fallna” räddas; ty ”de fallna” kan inte själva vara myndiga, för vore de det hade de ju levt sina liv till ”de finas” behag. Därför känner ”de fina” (som känner sig så men snarare borde kallas ”de intoleranta”) att de måste ”tvångsrädda” någon som inte vill bli det.

  Denna lilla klick frivilliga prostituerade och klienter, om än liten, har sina rättigheter att agera utifrån egen vilja, varför det exempelvis finns utbud av sex på film.

  Prostitution handlar om sex mellan två människor; politik handlar om MAKT över annan människa!

  Att istället för att låta samhällets dörrarna vara öppna för alla att vandra igenom när de känner tillfället passa påtvinga alla samma lösning som passar endast den bestämmande intoleranta gruppen är fel. Detta är inte en reell lösning, utan en symptombehandling som sopar bekymren under mattan; lättast blir utövandet när beslutet handlar om ”andra” och inte ”oss”.

  Kärlek och sex må höra ihop, men de är separata företeelser! Sexualitet är ett mänskligt behov och ensamhet idag ett faktum (många är även ensamma tillsammans)!

  Sexualitet finns även när du inte är förälskad. Älska kan du göra utan sexuell lust. Bägge bör uppfyllas utifrån individuella preferenser. Hört talas om företeelsen ”K.K. (knu**kompis)”? Och om man är en av de som har oturen att bära sådana drag som gör det svårt att hitta acceptans, kärlek och slutligen sex & mänsklig naket närhet? Lever man då eller överlever man? Är man nöjd i sitt sexuella liv eller i bästa fall liknöjd?

  Så vad föreslår kollektivismen? Vågar den acceptera denna naturvilda ogräs på samhällets, av kollektiva eliten, perfekt söndagsnyklippta gräsmatta?

  Eller väljer den att erkänna sanningen och acceptera ”de sexuellt mindre bemedlades” kraft?

  (Läsvärd: boken ”porr, horor och feminister” skriven av Petra Östergren)

 • LiberBezo skriver:

  Kära moderator, har korrekturläst min inlägg (den gamla skrev jag sent på natten) och vill gärna få ut min poäng utan missförstånd. Byt ut den gamla mot den här versionen är du snäll. Tack =)
  ———————————–
  Håller helt med Federley i denna fråga.

  För att ni ska förstå mig rätt börjar jag med att säga: All trafficking av människor är med rätta och bör vara fortsatt olaglig! Detta pga. att det rör sig om tvång!

  Problemet med dagens lagstiftning är den av ”de fina (obefläckade icke-offren)” påtvingade lösning för den lilla klick frivilliga prostituerade och deras frivilliga klienter. Det är maktstrukturen som talar, dvs. via ”de finas” makt ska ”de fallna” räddas; ty ”de fallna” antas inte själva vara myndiga, för vore de det hade de ju levt sina liv likt ”de fina” (och tillfredställda). Därför känner ”de fina” (som känner sig så men snarare borde kallas ”de intoleranta översittarna”) att de måste ”tvångsrädda” någon som inte vill bli det. Det är denna intolerans mot att någon annan vågar ha annan moralisk åskådning (som anhängare av dagens lagstiftning inte vill eller kan acceptera) som är kärnan i problemet!

  Denna lilla klick frivilliga prostituerade och klienter, om än liten, är i sig själva kapabla att agera utifrån egen vilja, det bör de också få enligt lag! Varför annars utbudet av exempelvis sex på film?

  Prostitution handlar främst om sex mellan två människor; politik handlar främst om MAKT över annan människa!

  Att istället för att låta samhällets dörrar vara öppna för alla att vandra igenom när de känner tillfället passa, påtvinga alla samma lösning som passar endast den bestämmande intoleranta gruppens godtycke, är fel. Dagens sexköplag är inte en reell lösning, utan en symptombehandling som sopar bekymren under mattan; lättast blir utövandet när beslutet handlar om ”andra” och inte ”oss”.

  Kärlek och sex må höra ihop, men de är separata företeelser! Sexualitet är ett mänskligt behov och ensamhet idag ett faktum (många är även ensamma tillsammans)! Detta är det reella bekymret!

  Sexualitet finns även när du inte är förälskad. Älska kan du göra utan sexuell lust. Bägge bör uppfyllas utifrån individuella preferenser (Inget för intoleranta politiker att lägga sig i)! Hört talas om kärlekslös sexualitet, exempelvis företeelsen ”K.K. (knu**kompis)”? (För att inte tala om onani, swingers, etc.) Och om människan är en av de som har oturen att bära sådana drag som gör det svårt att hitta acceptans, kärlek och slutligen sex & mänsklig naket närhet? Lever människan då eller överlever? Är människan nöjd i sitt sexuella liv eller i bästa fall liknöjd?

  Har denna människa rätt till en egen sexuell överenskommelse som är beroende av annan uppgörelseform, än de klassiska och vanliga formerna ”acceptans, kärlek, utseende, genetik och dylikt”, vare sig denne väljer att vara prostituerad eller klient? Mitt svar är definitivt: JA, självklart!

  Så vad föreslår kollektivismen?

  Vågar den acceptera existensen av den frivilliga prostitutionens naturvilda ”ogräs” på samhällets, av och åt moralismens elit, perfekt tillklippta gräsmatta? Väljer den att erkänna sanningen och acceptera ”de sexuellt mindre bemedlades” sexuella behov?

  (Läsvärd: boken ”porr, horor och feminister” skriven av Petra Östergren)

 • Anonymous skriver:

  Förbjud massage, eller nej just det. Det är först när det är ett kön som blir masserat det är en fråga om makt…….

  Vänstern = Sheople

 • Mind skriver:

  Jag är lite för dåligt insatt i debatten om sexköp för att ha några argument för eller emot det, men en sak reagerade jag på. Liknelsen med Pamela-affichen haltar väl lite på Federley, är inte han gay?

  Och är liberalt automatiskt höger? Själv är jag vänster, pirat och liberal, hur det nu kan gå ihop. Men jag är verkligen inte höger ekonomiskt sett.

  Tycker du kan försöka få fram din poäng utan att insinuera dina meningsmotståndare som sexköpare, att det skulle vara deras drivkraft.

  En annan sak jag tänkte på, utan att för den skull ta ställning vare sig för eller emot prostitution är att känslor automatiskt är hopkopplade med sexualiteten. Jag tror inte det. Eller, bara för att den är det för många behöver inte det betyda att den är det för alla, jag tror att förutom att känslorna kan skifta och vara olika så är det för många människor två åtskilda saker som kan höra ihop om de vill.

  Folk är olika helt enkelt och jag har en känsla av att det är här hela debatten haltar, man diskuterar utifrån olika ”självklara” antaganden om att jag tänker och känner exakt likadant som du som tänker och känner likadant som exakt alla andra när det gäller sex. Se bara på hur många olika preferenser det finns inom sex UTAN betalning, saker som jag personligen aldrig skulle klara av men jag tänker inte moralisera över det och se det som ett problem. Så, det handlar väl egentligen om, de som verkligen har ett problem (för jag är övertygad om att det finns de som har stora problem och är utsatta), de som verkligen är utsatta, hur löser vi det problemet utan att inskränka friheten för de som inte mår dåligt av det (för jag är övertygad att det finns de som faktiskt mår bra i denna situation också), har ett problem utan verkligen vill göra detta?

  Det har jag faktiskt ingen aning om men det är nog dags att börja mötas halvvägs och inse att folk inte är en homogen grupp.

 • Hanyo skriver:

  Sexköpslagen handlar inte om trafficking utan om vanlig frivillig prostitution. Den frivilliga prostitutionen är dessutom tvärtemot vad Liberbezo verkar tro inte en ”liten klick” utan utgör en överväldigande lejonpart av alla prostituerade. Detta har samtliga seriösa undersökningar och försök att kartlägga trafficking visat. Senast kunde vi läsa i The Guardian om hur brittisk polis och myndigheter under en sex månaders lång kampanj inte kunde hitta ett enda fall av trafficking i Storbritannien och samma resultat i Irland efter en liknande kampanj. De allra flesta prostituerade är frivilliga och sexköpslagen spottar dem i ansiktet när den omyndigförklarar dessa kvinnor.

  Vet inte varför jag skriver eftersom vänstertjejerna aldrig kommer godkänna denna kommentar då den innehåller sanning… prove me wrong!

 • Olof skriver:

  Ni är alla ute och cyklar. Vänstermänniskor som liberaler, konservativa som fascister.

  Prostitution har historiskt varit ett slavliknande yrke och det har varit ett bevis för kvinnans undertryckta plats i samhället. Om alla hade haft samma förutsättningar idag så hade inget av det här varit ett problem.

  Problemet med prostitution är att det är kvinnans yrke. Det hävdar även liberalerna. Det är alltför självklart för Ida Gabrielsson som för Fredrick Federley att kvinnor kan prostituera sig. Män gör det också. Det är faktum. Men faktum är också att det blir kvinnor som blir offer här. Det handlar om att sex inte ska vara en tjänst. Och jag lägger en moralisk värdering där, eftersom att vi lever i en värld där det är en överväldigande majoritet av alla horor som är kvinnor så är det fel att tillåta något som naturligt diskriminerar det kvinnliga könet. Det är inte rätt. Inte nånstans. Det handlar inte om att kvinnor inte ska få sälja sexuella tjänster utan om att män inte ska köpa kvinnors kroppar.

  Lyssna på mig Ung vänster, ni måste sta ställning för kvinnan.

 • vänstersympatisören skriver:

  Mind, i ett allmänt frihetligt perspektiv kan även vänstermänniskor vara liberaler. Men den allmänna tolkningen i folkmun är liberal även i ett marknadsekonomiskt perspektiv. Och det utesluter ofta vänstermänniskor. Fast själv är jag väl närmast kanske socialliberal.

  Ung vänster borde betänka följande )från en vänstermänniska till en annan):

  Hur vet ni att kvinnorna känner sig förtyckta?

  Hur vet ni hur mötena går till, hur kunderna uppträder eller vad de är ute efter?

  Är det inte dags att erkänna att era åsikter är baserade på fördomar om manligt och kvinnligt? Detta syns ju så tydligt när man offerstämplar kvinnor men samtidigt behandlar sexsäljande män som driftiga, frivilliga och självständiga. Är inte denna syn kontra-feministiskt och sexistisk?

  Läs även detta: http://redlib.subcult.org/2007/01/sexarbete-madonnan-och-horan.html

 • Anonymous skriver:

  idioti…

  varför hindra någons sista utväg? det är precis som att bojotta ett visst klädmärke, eftersom barn kanske har sytt kläderna…

  jaha? och nu står de arbetslösa..

  likdant med prostutuerade, bojkottar ni oss står vi utan någon form av inkomst…

  och nej, jag känner mig inte förtryckt

Skriv en kommentar