Hem / Blogg / 110 dog förra året i Iran

110 dog förra året i Iran

7 april, 2010

Tehran Bureau publicerar namn på 110 individer som miste livet under förra iranska kalenderåret 1388 som avslutade i och med vårdagjämningen den 20 mars. Det är lista som talar sitt tydliga språk. Det iranska styret går i otakt med stora delar av det iranska folket.

Inom alla samhällsskikt hittas ett stort missnöje med regimen. Den iranska arbetarklassen representerad av anställda inom de tunga industrierna samt statsanställda lever med under ständig övervakning på sina arbetsplatser och den alltid överhängande risken med uteblivna löner.

Det samhällsskikt som representeras av den inflytelserika köpmannaklassen (bazari) uppvisar stort missnöje med en utveckling där importen av billiga varor i sin tur pressar ner de inhemska priserna. Det drabbar inte minst den iranska landsbygden.

Till sist har en välutbildad urban samhällsklass vaknat till liv för att kräva större handlingsutrymme, inte minst utrymme för kulturellt och vetenskapligt utbyte med omvärlden.

Situationen är på många sätt ohållbar. Den ekonomiska krisen har skadat statsfinanserna. Arbetslösheten är hög och framtidstron låg. Den iranska regimen som till skillnad mot vad som ofta påstås inte består av fundamentalister utan av pragmatiska politiker måste välja en väg som i alla fall tillfälligt kan stilla den oro som spridit sig under de senaste tio månaderna.

Den gröna rörelsen har i sin tur kommit till ett vägskäl. Strategin att få tillstånd förändringar inom systemet har visat sig oframkomlig. Nu måste nya ingredienser tillsättas för att skapa förnyad dynamik och för att förmå människor att åter ansluta sig till en förändringsprocess för demokrati. Det kräver först och främst en tydlig och karismatisk ledning som förmår ena och för det andra en politisk plattform som utmanar och provocerar regimen samt tar upp relevanta frågor som rör iraniers vardag. Det handlar t.ex. om rättvisa löner, rätten till facklig organisering, yttrandefrihet och pressfrihet.

Till sist krävs en stark internationell solidaritetsrörelse som stöttar förändringar i demokratisk riktning. Det handlar om att avslöja brott mot mänskliga rättigheter och sätta press på regeringar i väst att så att de kan utöva diplomatiska påtryckningar för att förmå regimen i Tehran att respektera mänskliga rättigheter.

110 personer har satt livet till under det senaste året. Det får inte bli 110 liv som förlorats för ingenting.

Andra som bloggat:
I medierna: