Hem / Artiklar / Allt stöd till den sahrawiska befolkningens kamp för ett fritt Västsahara!

Allt stöd till den sahrawiska befolkningens kamp för ett fritt Västsahara!

2 mars, 2021

Vapenvilan har varit ett stillestånd i väntan på en av FN utlovad folkomröstning för självständighet, något Polisario accepterat kraven för men som Marocko kontinuerligt vägrat gå med på. Samtidigt fortsätter Marocko den illegala ockupationen av Västsahara. Naturresurser som fiske och fosfor plundras och säljs till bland annat EU, som genom handelsavtal med ockupationsmakten legitimerar de människorättsbrott och brott mot internationell rätt som begås. Detta har resulterat i att nästan 200 000 sahrawier nu bor permanent i flyktingläger i Algeriet sedan 1975.

Att Polisario inte längre accepterar vapenvilan är ett resultat av årtionden av försummelse för Västsaharas rätt till självbestämmelse. Polisario har förlitat sig på att FN ska kunna lösa konflikten i nästan 30 år, men ingenting har hänt, och desperationen hos befolkningen i flyktinglägren och under ockupationen ökar. Samtidigt har USA legitimerat Marockos ockupation, vilket ökat spänningen i området ytterligare.

Det är dags att omvärlden slutar se genom fingrarna på de människorättsbrott som begås mot den sahrawiska befolkningen. Ung Vänster kräver ett erkännande av Västsahara, och att alla handelsavtal med Marocko avslutas så länge ockupationen pågår.

Antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelsen 210130-31