Hem / Blogg / Allvarliga brister i den svenska asylprocessen

Allvarliga brister i den svenska asylprocessen

12 augusti, 2009

Vänsterpartiet ställer idag tre viktiga krav på borgarnas asylpolitik.

1. Ingen ska avvisas till länder i väpnad konflikt eller med svåra inre motsättningar. Ett tydligt exempel är just personer som tillhör religiösa minoriteter i Irak som helt uppenbart riskerar allvarlig förföljelse om de skickas tillbaka. Ett förtydligande måste göras för att lagen ska användas som riksdagen beslutat och i linje med folkrättens och humanitetens krav.

2. Sverige måste omedelbart säga upp de återtagandeavtal om asylsökande som tecknats med länder som befinner sig i väpnad konflikt eller svåra inre motsättningar. Det gäller både Irak och Afghanistan där det är uppenbart att säkerheten inte kan garanteras.

3. De allvarliga rättssäkerhetsbrister som finns i asylprocessen måste skyndsamt rättas till. De osakliga praxisskillnader mellan olika enheter och domstolar kräver att förtydligande görs bland annat när det gäller hanteringen och värderingen av landinformation. Men också asylsökandes rätt till muntlig förhandling som i dag inte uppfylls och om att Migrationsverket inte ska kunna utse sin egen motpart genom att utse offentliga biträden till asylsökanden.

Läs mer här.

Lyssna också på Ekots granskning av det svenska asylsystemet och utvisningarna till Irak.