Hem / Blogg / Amerikanska sjukan

Amerikanska sjukan

10 november, 2010

Då har amerikanska ambassaden kommit ut med att man spionerar på svenskar i syfte att upptäcka misstänkta aktiviteter. En hel enhet är tydligen tillägnad denna högt prioriterade verksamhet. Enligt Svd har man bland annat registrerat hudfärg, hårfärg, klädsel och ålder. Men även hårlängd och hårtyp. Olika så kallade SDU-grupper med okänt antal medlemmar har roterat, övervakat och gjort anteckningar i samband med demonstrationer i Stockholmsregionen.

Frågan är nu: vad gör man med alla anteckningar över dessa hårtyper? Vad är en hårtyp? Vad händer när personerna klipper sig (till exempel snaggar sig), plattar håret eller färgar det? Finns det möjligheter att följa upp hårtypen?

Utöver de här spännande frågeställningarna kan jag konstatera att om USA inte vore ett land utan en människa skulle förmodligen mycket se annorlunda ut. Beteendemönstret skulle förmodligen i en vanlig mellanstor svensk kommun leda till psykiatrisk tvångsvård. Och patienten befinner ju sig trots allt i Stockholm. Följande kan alltså bli fallet för en amerikansk ambassad nära dig.

Sjukhusjournal

Namn: De förenade staterna

Plats: Norrtulls sjukhus

Diagnos: Klart fall av schizofreni. Det är en svår psykisk sjukdom som utmärks av varaktiga defekter i perceptionen eller verklighetsuppfattningen. Typiska symtom hos en person som lider av obehandlad schizofreni är gravt desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer. Aktiva vanföreställningar om hot eller förföljelse är vanliga. Även om störningen huvudsakligen rör kognitionen, så kan den yttra sig på beteendemässiga och känslomässiga sätt. Diagnosen schizofreni baseras på patientens självrapporterade upplevelser, i kombination med observationer från psykiatrer eller psykologer.

Behandlig: Psykoterapi eller andra former av samtalsterapi kan erbjudas, där kognitiv beteendeterapi (KBT) är lämpligast. Detta kan fokusera på en direkt symtomreducering, eller på relaterade aspekter, så som självkänsla, social funktion och insikt.