Hem / Pressmeddelanden / Är ni rädda för oss?

Är ni rädda för oss?

7 maj, 2005

Den 29 maj kommer det franska folket få säga sin mening om EU:s nya grundlag i en folkomröstning. Regeringen och borgerligheten i Sverige vill däremot inte låta oss vara med och bestämma om en av vår tids viktigaste frågor som kommer påverka Sverige för all framtid. Förslaget till grundlag innebär en anpassning till EU:s standard, en nyliberal standard. Sverige binder upp sig till att föra en högerpolitik. En politik som innebär att vi trots segern för Nej.sidan i EMU-folkomröstningen kan tvingas in i EMU. Att den neutralitetspolitik som är djupt rotad i svenska folket kommer sägas upp. Att allt mer makt flyttas från folket i Sverige till EU:s högkvarter i Bryssel.

Genom att binda upp oss till en viss ekonomisk politik måste vi överge den svenska välfärdsmodellen med stor gemensam finansierad offentlig sektor. Målet med EU:s ekonomiska politik är ensidig inflationsbekämpning. Genom denna prioritering väljer man också en hög arbetslöshet och bortser från människorna bakom statistiken. Det är ingen slump att de flesta EU-motståndarna är kvinnor då det främst är kvinnor som kommer drabbas av nedskärningar i offentliga sektorn. EU:motståndet är också starkt inom löntagarleden. Det är vi som redan är hårdast pressade av den anpassning som har skett sedan inträdet i EU för tio år sedan. En vidare anpassning kan inte bli annat än en katastrof. Det är vi som kommer ta smällen när företagen dumpa lönerna. Det är vi som kommer ta smällen när vi inte längre har råd med subvetionerad sjukvård. Det är vårt inflytande som kommer försvinna när makten flyttas allt längre från oss.

I den nya grundlagen står det tydligt inskrivet att målet är en gemensam utrikespolitik och ett ett gemensamt försvar som till varje pris solidariskt försvarar de andra staterna i unionen. Detta innebär att Sveriges neutralitetsprincip som redan har naggats i kanterna kommer att gå under. Vi kommer tvingas strida för EU:s värderingar.

Det förslag som idag ligger innebär, som många länge har befarat, ett närmande mot ett europas förenta stater, med gemensam president, utrikesminister och tillochmed en gemensam hymn. även om väljarna röstar för en vänsterpolitik kommer det i realiteten vara omöjligt, eftersom grundlagen slår fast en nyliberal riktning med stenhård marknadsekonomi.

Att inte ge svenska folket rätt att tycka till om denna grundläggande fråga, är ren arognas. Det hävdas att vanligt folk inte är kapabla att förså innebörden av förslaget. Senast vi hörde dessa argument läggas fram var inför EMU-omröstningen 2003. En folkomröstning kom dock till stånd och vi såg hur ett medvetet folk reste sig mot etablissamanget. EU:förespråkarna i riksdagen vet att de inte är representativa för svenska folket i eufrågan och att de kommer förlora igen. Med denna bakgrund så ser vi att det är ett hån mot folket att inte hålla en folkomröstning om den nya grundlagen. Det handlar om vår framtid, det är vi som ska bestämma!

Antaget av Ung Vänsters Riksting 050508