Hem / Blogg / Arbetsmiljöskydd under angrepp

Arbetsmiljöskydd under angrepp

5 februari, 2008

Idag publicerar Arbetsmiljöinspektionen sin verksamhetsrapport för 2007. Rapporten innehåller statistisk över inspektionens verksamhet under det gångna året. Det är en dyster läsning. Tidningen Du&Jobb skriver,

“Jämfört med 2006 så är det färre inspektioner, färre besökta arbetsställen, färre inspektionsmeddelanden (med och utan krav), färre beslutade förelägganden och förbud, och så vidare på punkt efter punkt.”

Orsaken är de åtstramningar och nedskärningar som har drabbet hela Arbetsmiljöverket. Den borgerliga regeringens medvetna politiska beslut har fått effekt. Du&Jobb skriver,

“I den nytillträdda borgerliga regeringens första budgetproposition hösten 2006, minskades Arbetsmiljöverkets anslag med närmare 160 miljoner kr åren 2007-2009. Det resulterade i att antalet anställda vid huvudkontoret i Solna nästintill halverades, totalt försvann 225 årsarbetskrafter. I dagarna slutförs förhandlingar om en ytterligare minskning om femtio helårstjänster, de flesta inom verkets regionala organisation (inspektionen).”

Det är en minskning av anslag som har negativ påverkan på en massa saker. Närmare 300 personer har blivit av med sina jobb, inte för att det inte fanns saker att ta tag i. På en arbetsmarknad där otrygga anställningar ökar och där oseriösa arbetsgivare som struntar i kollektivavtal höjs till skyarna, är inspektionen av arbetsmiljön viktig och nödvändig för att skydda anställda och arbetare. Att fackets positioner försvagas ger fog för fler inspektioner, inte färre. Alltså personalen hade inte för lite att göra. Snarare hade nedskärningarna i myndighetens verksamhet sin grund i en ideologiskt angrepp mot den svenska modellen på arbetsmarknaden.

Det är tydligt att det systemskifte som den borgerliga regeringen genomdriver är utstuderat. Inga detaljer lämnas åt slumpen. Regeringens omläggning av den svenska arbetsmarknaden har ett bestämt syfte – att rulla tillbaka löntagarkollektivets, än idag och i jämförelse med andra länder starka, ställning till förmån för arbetsgivarnas ökade makt över marknad och arbetsplatser. Försämringar i a-kasseregler och höjda avgifter, jakten på sjukskrivna samt slagen mot kollektivavtalen är andra inslag i en politik som syftar till en grundläggande försämring av våra vilkor på arbetsmarknaden. Istället för stärkt anställningskydd och arbetsmiljölagstiftning, sker det motsatta. Och detta i ett land som är rikare än någonsin. Det är skamligt!

Från Alliansfritt Sverige.