Hem / Blogg / Att bestämma över huvudet på folk

Att bestämma över huvudet på folk

7 februari, 2008

Frankrikes parlament har godkänt det nya fördraget för Europeiska unionen. Är det någon som kommer ihåg fransmännens tveklösa nej som skreks i öronen på EU-etablissemanget för tre år sedan? Du kommer ihåg det. Bra! Franska parlamentet verkar dock ha drabbats av senilitet. Nu återstår endast formalia. Sarkozy ska ratificiera fördraget. Så har EU kört över ännu ett folk och ännu en folkomröstning. 67 procent av det svenska folket vill se en folkomröstning om EU-fördraget. Att regeringen valt att tiga ihjäl frågan är ett tecken på folkförakt. Högern verkar ju vara bra på just folkförakt.

Idag kommer också ännu ett tecken på det enorma gap som finns mellan vanligt folk och EU-bygget. Gapet är så stort att svenska EU-parlamentariker sysslar med lite vad som helst i Bryssel. Granskningen och insynen är minimal. Då passar det sig att prata om vikten av miljöhänsyn och hållbar utveckling framför svenska väljare samtidigt som springer den stora miljöbovarna, den europeiska storindustrins, ärenden.

Jan Å Johansson, anställd hos Junilistan, har författat rapporten “Med kluven tunga“, en genomgång av svenska EU-parlamentarikers gärningar i Bryssel. Rapporten sätter fingret på en viktig sak, nämligen att regeringspartierna med moderaterna i spetsen och socialdemokraterna ingår en ohelig allians när det gäller stora viktiga frågor som ökad överstatlighet och ökade makt från nationella parlamentsförsamlingar till EU. De röstar konsekvent för mer överstatlighet och därmed mer makt till EU på fler politiska områden. Det är förtås ett stort demokratiskt problem att det största regeringspartiet och det största oppositionspartiet är eniga om stora frågeställningar men det största problemet är att de också eniga om att folket inte ska få bestämma.

Det är uppenbart att regeringens smygpolitik gällande det nya fördraget är pinsam. Det som är anmärkningsvärt är att svensk media verkar vara totalt ointresserad av att ställa regeringen till svars för den förda linjen. Det finns dock flera sätt att arbeta för en folkomröstning. Här är några tips:

>> www.vansterpartiet.se/fragafolket
>> www.nejtilleu.se