Hem / Blogg / Avskaffa tvåårsregeln

Avskaffa tvåårsregeln

8 mars, 2013

Idag skriver jag på Newsmill om Ung Vänsters krav på att avskaffa utlänningslagens tvåårsregel. Tvåårsregeln innebär att kvinnor som har invandrat till Sverige på grund av anknytning – alltså för att man har gift sig med en svensk man – måste stanna i förhållandet i minst två år för att få permanent uppehållstillstånd. Tvåårsregelns konsekvenser är ödesdigra för många kvinnor. Kvinnojoursrörelsen har med jämna mellanrum under de senaste åren slagit larm om kvinnor som fastnar i våldsamma förhållanden, för att man inte vågar lämna relationen på grund av risken för att utvisas.


Mäns våld mot kvinnor är ett av de största samhällsproblemen. Våldet är tätt knutet till den könsmaktsordning som konsekvent överordnar män på kvinnors bekostnad. Idag är det Internationella kvinnodagen, ingen dag hade passat bättre för regeringen att meddela att tvåårsregeln avskaffas.

”Med dagens lagstiftning finns viss möjlighet för utländska kvinnor att undantas från tvåårsregeln, men i praktiken är kriterierna så hårda att väldigt få omfattas. Bland annat ska våldet mätas i omfattning, och ”bara” enstaka mindre våldshandlingar räcker inte. Det är en obehaglig signal ifrån samhället att det, medan det råder nolltolerans mot mäns våld mot svenska kvinnor, gäller andra bud när det handlar om utländska kvinnor. Lagstiftningen vittnar om en okunnig och unken syn på mäns våld mot kvinnor, som inte tar hänsyn till komplexa maktförhållanden. 

 …

Mycket behöver göras åt de skyddsregler som idag möjliggör undantag från tvåårsregeln, men det går inte att bortse från att grunden till problemet måste röjas ur vägen. Ung Vänster vill därför att tvåårsregeln avskaffas. Utländska kvinnor ska inte låsas fast i misshandelsrelationer, för att man annars riskerar utvisning. Det har gått mer än ett halvår sedan utredningen presenterades för regeringen, nu är det hög till att något händer. Idag, på Internationella kvinnodagen, är det ett lysande tillfälle för regeringen att ge dessa kvinnor beskedet att tvåårsregeln avskaffas.” 

Hela artikeln går att läsa här.