Hem / Blogg / Bonusar och vinstintressen i vården – dags att dra i nödbromsen!

Bonusar och vinstintressen i vården – dags att dra i nödbromsen!

15 juni, 2009

Josefin Brink skriver idag i Aftonbladet om vinsthunger och sjuka bonussystem i vården.

Vi är övertygade om att de allra flesta läkare tar läkaretiken på allvar och sätter patienten i främsta rummet, men själva möjligheten att tjäna mer pengar genom att snabba på besöken riskerar att urholka förtroendet för läkarkåren och sjukvården i sin helhet. Vi medborgare ska inte ens behöva misstänka att något annat än hälso- och sjukvårdslagens princip om vård efter behov är det som styr vårdpersonalens arbete.
Tyvärr är inte de bonusar som nu uppmärksammats något isolerat fenomen. De är en naturlig del av den övergripande borgerliga sjukvårdspolitiken där vinstmaximering och marknadsprinciper är drivkrafter i vården. Regeringen har infört ett obligatoriskt vårdval som tvingar landstingen att låta vårdföretag öppna vårdcentraler var de vill och få del av våra
skattepengar.
De privata vårdbolagen fungerar precis som alla andra företag; driver sin verksamhet på det sätt som maximerar den ekonomiska vinsten. Två konsekvenser av det är tydliga i Stockholm där privatiseringarna gått allra längst; Dels etableras de flesta privata vårdcentraler i områden där folk är friska och välmående, medan vården skärs ner i områden med hög ohälsa och låga inkomster. Dels försöker vårdbolagen öka antalet patienter per dag och minska antalet provtagningar och annat som kostar pengar. Bonuslönesystemet är en logisk konsekvens av denna jakt på största möjliga vinst.
Det är dags att dra i nödbromsen.

Läs hela här.