Hem / Blogg / Borgerlig dominans på DN debatt

Borgerlig dominans på DN debatt

1 juni, 2009

PR-byrån Agenda har granskat DN debatt för att se vilka det är som får komma till tals där. Resultatet visar att borgerliga politiker och män är de som ges allra störst utrymme. I ett pressmeddelande skriver de:

Granskningen omfattar samtliga publicerade artiklar från 1 april 2008 till 31 mars 2009. Av de totalt 930 skribenterna var sju av tio män. Mer än var tredje skribent var politiker och bland politikerna var allianspartiernas företrädare i klar majoritet. 33 procent av utrymmet som upptas av svenska politiker kom från de rödgröna partierna, medan dubbelt så stort utrymme, 67 procent, upptogs av borgerliga avsändare. Kristdemokraterna och Folkpartiet som i senaste valet hade strax under respektive över sju procent av väljarnas röster, har 14 respektive 19 procent av politiska företrädares andel av utrymmet på DN-debatt.

– När män och borgerliga politiker får mer utrymme än kvinnor och politiker från rödgröna partier så blir debattklimatet mer andefattigt. I förlängningen blir det dessutom ett demokratiproblem när faktorer som kön och politisk tillhörighet avgör vilken möjlighet du har att göra din röst hörd, säger Tobias Smedberg, en av Agenda PR:s grundare.

Medieklimatet i Sverige är tydligt borgerligt dominerat. Det saknas medier som utgår ifrån ett annat perspektiv än det som presenteras på de stora dagstidningarnas ledarsidor. Det får förstås konsekvenser för samhällsdebatten. Det blir högerns problemformuleringar som får genomslag, det är de utgångspunkterna som debatten kretsar kring. DN debatt är en unik medial megafon. Inte för att varenda människa läser den, men för att det som publiceras där nästan alltid leder till att andra medier följer upp. Genomslaget blir mångdubbelt större än just den debattartikeln, den dagen. Att det är just borgerligheten som får privilegiet att ropa genom den megafonen, får just de konsekvenser som Agenda PR beskriver. Läs deras rapport här.