Hem / Pressmeddelanden / Bort med moralismen

Bort med moralismen

11 december, 2004

Försvara tjejers rätt att själva få välja.

Rätten till fri abort är en rättighet som svenska kvinnor haft sedan 1975, och det är också en rättighet som har ett överväldigande stöd bland den svenska befolkningen. Trots det ser vi idag hur aborträtten i praktiken inte är självklar.

I ett sverige där vården dras med långa köer, så är ungdomsmottagningarna det första som får stryka på foten när landstingen drar ner på resurserna. Beroende på i vilket landsting man bor, och vilka som styr där, så kan självklara saker som rätten till subventionerade p-piller, dagen-efter piller, gynekologundersökningar, och graviditetstest vara lyxförmåner. Samtidigt blir ens möjligheter till en snabb och problemfri abort lika begränsade. Ju längre tid man tvingas vänta, desto färre blir valmöjligheterna. De långa vårdköerna leder ofta till att tjejer tvingas till en kirurgisk abort, istället för en enklare kemisk sådan.

För oss som är unga tjejer idag, är därför den där aborträtten inte självklart en rättighet. Det finns fortfarande en skrämmande moralism när det gäller aborträtten. Detta ser vi inte minst i lagstiftningen hos EU-länder som Portugal, där aborträtten fortfarande är något som man tvingas kämpa för, och där kvinnor tvingas utföra ingreppet på sig själva.

Ung Vänster försvarar den oinskränkta rätten för en kvinna att själv välja om hon vill göra abort eller inte. Det är inte något som skall begränsas eller beskäras, varken av fundamentalister i maktens korridorer eller av landstingens dåliga ekonomi.

Därför kräver Ung Vänster att kvinnor som vill göra abort skall få gå före i vårdköerna, för att garantera att aborten sker i ett så tidigt stadium som möjligt.

Vi anser också att tillgången till en ungdomsmottagning är en rättighet skall kunna krävas av alla sveriges unga, likaså tillgången till gratis, eller kraftigt subventionerade preventivmedel, och abort-piller.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 041212