Hem / Blogg / Bra om Israel/Palestina

Bra om Israel/Palestina

24 juli, 2007

Här finns en bra debattartikel av Pär Granstedt (c) om Israel, Palestina och bojkotten av Hamas. Den sätter fingret på flera viktiga saker kring hur Israel fungerar som stat – ett exempel:

“För de europeiska kolonial-makterna var det naturligt att Israel skulle skapas genom kolonial erövring, liksom för USA, som själv kommit till på samma sätt. Och fortfarande präglar det koloniala perspektivet USA:s och delvis också Europas syn på Israels kamp mot de arabiska ‘infödingarna’.”

Granstedt skriver om att bojkotten av Hamas är “ett tragiskt misstag”. Han har förstås rätt. Genom ekonomisk och politisk bojkott mot den demokratiskt valda politiska majoriteten i Palestina, knäckte västvärlden Hamasregeringen. När nu Israel på olika sätt ska stödja den nu tillträdda, icke valda, Fatah-dominerade regeringen bemöts detta med samfällda gillande nickningar från svensk media. Det säger en del om vilken demokratisyn som råder.

I debattartikeln påminner Pär Granstedt om att sydafrikanska ANC också en gång stämplades som terrorister, under den tidens apartheidregim. När Yasser Arafat fick tala inför FN: s generalförsamling 1974, gjorde han det som representant för ett terrorstämplat PLO.

Tendensen att utmåla motståndsrörelser som terrorister är inte ny. Inte heller västvärldens vurmande för koloniala experiment. Men det är likväl vidrigt.