Hem / Pressmeddelanden / Dags för en ny skollag

Dags för en ny skollag

10 december, 2005

I dagarna har Ibrahim Baylan, Sveriges skolminister, deklarerat att det inte blir någon ny skollag innan valet.

Den nuvarande skollagen, som är från 1985, är i stort behov av förändring. Vi behöver en skollag som garanterar alla elevers rätt till god och lika utbildning oavsett tjocklek på plånboken eller social bakgrund. Miljöpartiet har satt käppar i hjulet för skollagsutredningen ända från början. I allians med borgerligheten vill de att de kommunala skolorna ska styras mer fritt och inte behöva styras av de centrala styrdokumenten. Miljöpartiet vill också ge friskolorna undantag från centrala styrdokument som garanterar utbildning för alla. Detta tycker Ung Vänster är allvarligt.

Att skolan inte styrs demokratiskt innebär inte att skolan inte styrs alls. Inte heller att elevers inflytande över utbildningen stärks. Istället inskränks elevers makt över sin egen arbetsmiljö och utbildning. Vår gemensamma skola ska inte styras av ”tidsanda” och särintressen med gott om pengar, vilket är konsekvensen av att skollagen nu läggs på is.
Miljöpartiets agerande leder i slutändan också till att resurssvaga elever eller elever med särskilda behov förlorar rätten till en utbildning likvärdig andra elever.

Vi vill ha en läroplan som ger utrymme åt pedagogiska variationer men inte på bekostnad av elevers rätt till en bra utbildning. Om skolor bara behöver följa grunddragen i skollag/läroplan, eller om timplanen helt avskaffas innebär det att de centrala dokumenten helt urvattnas. Ung Vänster vill se en skola som är till för alla oavsett var i landet man bor eller vilka behov man har. Det ska inte vara beroende av hur den enskilda skolan råkar vara organiserad. Sveriges elever har rätt till en utbildning som är objektiv, saklig och fri från kommersiella intressen.

Ung Vänsters Förbundsstyrelse 051211

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]